Прием в магистърската програма „Църковно социално дело“Bogoslovski fakultetАко искате да докажете, че на практика, а не на теория, има църковна благотворителност в България; ако искате не само на думи, а и на дело да бъдете полезни в грижата за многобройните нуждаещи се от социална подкрепа хора в България, можете да осъществите желанието си като придобиете компетентни познания в магистърската програма „Църковно социално дело“ към Богословския факултет на Софийския университет.

Срокът за подаване на документи за магистърската програма „Църковно социално дело“ продължава до 21 септември. Документите се подават в сектор „Студенти на Богословския факултет на СУ, а устното събеседване ще бъде на 27 септември от 10 ч. в сградата на Богословския факултет. Класирането и записването на кандидатите е в началото на октомври.

Междуфакултетската магистърска програма „Църковно социално дело“ отразява актуалната необходимост от засилено участие на Българската православна църква в социалната дейност и нуждата от подготвени специалисти в тази област.

Завършилите програмата имат възможност да прилагат придобитите знания и умения в реализацията наKampanya_Vijdam_ te църковно-социални дейности на Българската православна църква, както и при взаимодействието между нея и държавните и обществени организации, занимаващи се със социална дейност.

В процеса на обучение са предвидени и практикуми, включително с възможност за провеждането им в чужбина (за първия випуск той се състоя в Християнския социален център на Дрезден, Германия).

Студентите в магистърската програма получават задълбочена академична теоретична и практическа подготовка в две основни области – теология и социални дейности, която оформя необходимия комплекс от базисни и специализиращи знания и умения за:

• Фундаментите, историята и развитието на богословското знание като цяло, свързано с необходимостта от преоткриване, актуализиране и интегриране на духовната традиция на Православната църква в областта на милосърдното служение и пастирската грижа за нуждаещите се, с цел да се развият подходи за професионална дейност в съответствие с християнската вяра и богословско възпитание в контекста на социалното дело днес.

• Основите, историята, методите, организацията и управлението на социалната работа, професионалните ценности и норми в нея, комуникативните и поведенчески стратегии и приложението в различни направления и форми – социална закрила, проектна дейност, практическа реализация в специализирани институции, с различни групи нуждаещи се от духовна и социална подкрепа лица и общности: с увреждания, хронични заболявания, зависимости, поведенчески отклонения, жертви на насилие, в неравностойно положение и в риск, на различна възраст.

Успешното съчетание на дисциплини от направленията теология и социални дейности дава подготовка за реализация в различни сфери на църковно-социалното дело.

Завършилите програмата могат да се реализират като: организатори, ръководители на проекти в областта на социалното подпомагане, извършвано от Българската православна църква; организатори на социални услуги в църковни енории и специализирани институции на Българската православна църква; специалисти в духовното обгрижване и социалната подкрепа на настанени в лечебни заведения, домове, приюти, центрове за работа с хора с увреждания, с хронични заболявания; в подкрепата на бездомни, страдащи от зависимости, жертви на насилие, пребивавали в специализирани институции; за работа с възрастни в период на ресоциализация и т.н.

 

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...