Съобщение от братството на Зографския манастир по повод публичното изказване на отец НиканорБЛИЗКИ ТЕМИ: