Централният израилтянски духовен съвет подкрепи ратификацията на Истанбулската конвенцияБЛИЗКИ ТЕМИ:

Споделете в социалните мрежи