Зак­лю­чи­тел­на дек­ла­ра­ция на меж­ду­на­род­на­та кон­фе­рен­ция за новите религиозни движенияМоже да харесате още...