Зак­лю­чи­тел­на дек­ла­ра­ция на меж­ду­на­род­на­та кон­фе­рен­ция за новите религиозни движенияЗаключителна декларация, приета от участниците в международната конференция:

"Заплахата от Сибир – нови религиозни движения се стремят към българското духовно пространство"

град Бургас, 25-26 май 2006 година

Ние, богослови, свещенослужители, експерти по проблемите на сектите и култовете, психолози, педагози, журналисти, юристи, представители на обществените и държавни организации, участващи в международната научно-практическа конференция "Заплахата от Сибир – нови религиозни движения се стремят към българското духовно пространство", организирана от сдружение с нестопанска цел „Европейски център за проучване на нови религиозни движения”, констатирахме заплахата, която е надвиснала над България и други страни – заплаха за правата на човека и демократичните свободи.

Един от главните източници на тази заплаха се явяват тоталитарните и деструктивни секти, движения и организации. Тяхната безконтролна дейност има характер на неприкрита експанзия, която нанася непоправими щети на човешкото здраве, нарушава основни човешки права, създава заплаха за семейството, обществото и държавата. Тоталитарните секти се определят като групи с религиозен, политико-религиозен, психологически, лечителски, образователен, екологичен, културен и друг характер, които:

– се управляват от авторитарни лидери, чиито пълномощия се основават на приписваната им мистична власт и могъщество и чиито действителни цели са власт над техните последователи и експлоатацията им;

– се стремят напълно да контролират своите членове чрез манипулиране на съзнанието им и регламентиране на всички страни на живота им, а също и с други методи, които в една или друга степен нарушават техните права, както и правата на хората, които влизат в съприкосновение с такива групи;

– противопоставят своята организация, идеология и субкултура на всички други видове обществени групи и човечеството като цяло, на всички различни светогледи и култури.
Следва да отбележим, че посочените характеристики са присъщи на различните групи в различна степен. По мнението на участниците в конференцията опасността от тоталитарните секти се състои в следното: от техните структури и екстремистки методи се накърняват общопризнатите демократични ценности.

Членството в тези секти води до отрицателни последствия като сериозно разстройство на личността на техните последователи, загуба на представа за реалността, което довежда до конфликти с роднини и близки хора. Освен това, в резултат на доста резките промени в светогледа и ценностите, а също във връзка с използваните от сектите деструктивни методи се въздейства на психиката на човека, като често възникват социално-психологически проблеми. От тях следва да се споменат: отчуждаването на членовете на сектите от външния свят; принуждаване към преминаване на по-ниско квалифицирана работа, отказване от работа и/или образование, затвореност, агресивност във фанатичното отстояване на своята идеология, а също отказ от критично и рационално мислене.

Тоталитарните секти прибягват към лъжа, премълчаване на истината и агресивна пропаганда за привличане на нови членове. Безскрупулно цензурират информацията, която поднасят на новите си членове, прибягват и към други неетични методи за контрол над личността. Използват психологически натиск, заплахи и други форми за задържане на членовете в организацията.

Във връзка с това освен законодателните инициативи и конкретните мерки, които се проведоха в отделните европейски страни, следва да споменем и решенията на общоевропейските структури:

1) Решение на Асамблеята на Съвета на Европа за създаване на организации в помощ на жертвите на деструктивни секти от 22.6.1999 г.
2) Препоръките на Европейската парламентарна асамблея № 1178 от 1992 г. „Секти и нови религиозни движения”
3) Решение на кабинета на министрите на Съвета на Европа от 1994 г.
4) Решение на Европейския парламент от 12.2.1996 г.
5) Решение на кабинета на министрите на Съвета на Европа № 9220 от 19.9.2001г.
Имайки предвид всичко казано дотук, ние настояваме:

– да се създаде междуведомствена комисия по примера на такива страни като Франция, Германия, Белгия и т. нат. с цел противодействие на незаконната, антидържавна и екстремистка дейност на тоталитарните секти;

– с цел възпиране на незаконните домогвания на деструктивните култове в сферата на образованието да се сформира към Министерството на образованието и науката и съществуващите регионални инспекторати отдели за контрол на незаконните въздействия върху подрастващите, а така също да се приеме програма за противосектантска профилактика и превенция;

– да се разработят от органите на държавната власт и представители на вероизповеданията в Република България програми за социално-психологическа и медицинска рехабилитация на жертвите от дейността на деструктивните култове;

– да се създаде база данни от органите на реда за многобройните случаи на престъпления, извършени или инициирани от тоталитарните или деструктивни организации, използвайки наличните материали на информационните центрове, различни изповедания и международните организации.
Призоваваме към конструктивно сътрудничество за решаването на този наболял проблем от страна на всички държавни институции, български и международни неправителствени организации.

Призоваваме също средствата за масова информация съвсем добросъвестно да уведомяват и предупреждават гражданите за опасностите от тоталитарните и деструктивни секти. Единствено достоверната информация се явява надеждна защита от измамата и психологическото насилие. Считаме, че е необходимо по-обширно разгласяване във всички медии не само на информация за опасността от сектите, но и за използваните от тях методи за психологическа манипулация и контрол на съзнанието.

Участниците в конференцията изказват своите благодарности на Сливенска света митрополия, Архиерейското наместничество в град Бургас, а също и на всички държавни структури и обществени организации за оказаното съдействие при организирането на това събитие.

Прилагаме непълен списък на най-разпространените в България религиозни групи, притежаващи най-характерните признаци от описаните по-горе.

Прието на 26 май 2006 година от всички участници на конференцията "Заплахата от Сибир – нови религиозни движения се стремят към българското духовно пространство", град Бургас, 25-26 май 2006 г., граждани на България, Германия, Русия, представители на епархиите на БПЦ.

Текстът на декларацията ни бе любезно предоставен от Ралица Костадинова, председател на Европейски център за проучване на нови религиозни движения

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...