Основни принципи на отношението на Православната църква към инославиетоБЛИЗКИ ТЕМИ: