Препоръка 1178 (1992) по въпросите на сектите и новите религиозни движения на ПАСЕБЛИЗКИ ТЕМИ:

Споделете в социалните мрежи