За църковно-литургичните основи на православната иконографияМоже да харесате още...

2 Отговори

  1. архим. доц. д-р Павел Стефанов Георгиев каза:

    Трезво за йога –

    http://www.pravoslavie.ru/cgi-bin/sykon/client/display.pl?sid=559&did=2332

  2. Хубаво нещо е догматиката на иконата, но днес има технически средства, които могат да надхвърлят внушението на дъската и боите, освен ако иконата не е чудотворна и от нея не идва Божия благодат. В този текст се виждат някои проблеми на православието в България. Първият проблем е, че православието се счита за българска вяра, а авторитетите, видно и от цитатите в статията са чужденци. Вторият проблем е , че хората, които поддържат вярата са обучени и възпитани от Държавата и Народа, а БПЦ не прави нищо да им осигури добри условия за работа, която вярващите по линията на правото за свободен избор са избрали. В България през модерността има едно философско зарибяване на българите на основа на идеята за общото свято дело, което експлоатират „националистите“, комунистите и БПЦ. В името на това свято народно дело трябва да работиш безвъзмездно и с жертви. Излезе масова нехристиянска книга за Христос, а БПЦ пази вярата като мълчи.
    http://www.epochtimes-bg.com/2010-01/2010-02-16_01.html