За Германовия сборникИзточник: вестник Култура, бр. 6 (2401), 17.2.2006 г.

В репертоара на средновековната българска книжнина т. нар. Германов сборник заема особено място. От една страна, той е един от немногото датирани търновски ръкописи от XIV в., а от друга – доказателство, че през XIV в. не само са правени нови преводи и редакции, а са се преписвали коректно и архаични текстове от българската продукция от IX-X в. Благодарение на Германовия сборник палеославистиката притежава ценни преписи на старобългарски автори. Той съдържа и много древни преводи, запазени в сръбски и руски преписи и по тази причина често става обект на претенции и спекулации. Това, че Германовият сборник е достигнал до нас невредим през вековете, е наистина щастлива случайност за медиевистиката.

За издаването на Германовия сборник се работи от десетилетия. Сложността е, че той е собственост на Румънската патриаршия и се пази в почти недостъпно книгохранилище. Хората, работили de visu с него, се броят на пръсти, а микрофилмът, доставен с огромен труд, е правен отдавна и постепенно избледнява. Преди повече от 30 години възникна идеята да се направи фототипно издание, но от румънска страна не се получи (и не се получава и до днес) разрешение за него. Единственият способ за възпроизвод на текста е наборният. Малкото обнародвани досега текстове (6 от около 44 творби) служат за безценен материал в изследванията на наши и чужди палеослависти. Това е едно издание, което не само ще обогати българската наука, но ще послужи за основа на много нови издирвания.

Предимство на предлаганото издание е, че то е извършено от компетентен учен. Елка Мирчева от години работи над разчитането и анализа на текста. Особено ценното е, че наборният възпроизвод е съпроводен от обширно кодекологично изследване, включващо историята на книгата, анализ на извънредно важната за историята бележка на преписвача, библиография и т.н. Важно е, че ударението пада върху цялостно лингвистично проучване на всяка статия от сборника, защото според наблюденията на Елка Мирчева Германовият сборник не е препис от съществуващ друг ръкопис, а е събиран от няколко различни по старинност и правописна школовка кодекси, имащи собствена история. Затова и авторката променя обикновения подход при изучаването на правописа и езика и анализира отделно правописните особености и навици на съставителя и преписвача на паметника, а езиковото описание прави в 44 отделни параграфа – според количеството на статиите. 287-те страници на изследването са плод на многогодишните изследователски усилия на Елка Мирчева.

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...