За едно библейско влияние върху повестта „Гераците“Източник: Родна реч

Смислотворният механизъм на редица произведения от Елин Пелин е здраво свързан с Библията. Диалогът на някои измежду тях със сакралните текстове е вече посочван в нашата научна книжнина. Нужно е обаче да се издирят и други случаи, за да се осигури възможност въз основа на събрания богат фактически материал да се направят обосновани изводи за връзките на Елин Пелиновото творчество с Библията. Тук ще бъде разгледан един пример за общуване между повестта “Гераците” и Св. Писание.

Характеризирайки проявите на скъперничество на Божан, разказвачът съобщава: “Гонеше с псувни врабците, които страхливо се застъпваха за своя мъничък дял. Той пъдеше с викове и попръжни калугерите и просяците, които идеха с благословия за шепа жито, сега по харман, когато Бог толкова изобилно го сипеше, и дълго не можеше да се успокои, като че бяха го нападнали разбойници”. По повод на този текстов отрязък, проф. Никола Георгиев отбелязва: “Единият от братята до такава степен се вскотява в алчността си, че погазва и най-простите правила на християнското поведение: I…I. Човекът, който се държи така безбожно, се нарича Божан. И тъжно-ироничното несъответствие е не само между име и поведение, но и между представите на тези, които са давали това име, и развитието на човека, който го носи”.*Н. Георгиев. Жанр и смисъл в повестта “Гераците” – В: Елин Пелин (Нови изследвания). С., БАН, 1978, с.207.> По-долу ще бъдат приведени наблюдения, детайлиращи разсъждението на проф. Н. Георгиев.

Цитираният пасаж от повестта е реминисценция във връзка с евангелските стихове: “25. Затова казвам ви: не се грижете за душата си, какво да ядете и да пиете, ни за тялото си, какво да облечете. Душата не струва ли повече от храната, и тялото от облеклото? 26. Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и вашият Отец Небесен ги храни. Не сте ли вие много по-ценни от тях?” (Мат. 6: 25-26), срв. “22. И рече на учениците Си: затова ви казвам: не се грижете за душата си, какво да ядете, ни за тялото, какво да облечете: 23. душата струва повече от храната, и тялото – от облеклото. 24. Погледнете враните, че не сеят, нито жънат; те нямат ни скривалище, ни житница, и Бог ги храни; а колко сте вие по-ценни от птиците!” (Лук. 12: 22-24).

В тези евангелски стихове Иисус Христос отрича неумереното желание за забогатяване. Той посочва, че Бог, Който е Създател на живота, дарява и храната, потребна за живота. Бог храни птиците, а много по-ценни от тях са последователите на Христовото учение. Такива са преди всичко калугерите, които са се отрекли от света, за да последват Христа. Просяците пък са най-бедните членове на обществото и като такива имат право на известна материална помощ.

Наличието на междутекстова връзка на приведените евангелски стихове с цитирания пасаж от повестта се подсказва преди всичко от името на героя Божан. Традиционните български имена, които са производни от корена бож- или бог-, са етимологически и смислово свързани с името Бог, вж. Божан, Божана, Божо, Божа, Бого, Богдан и др. В “Гераците обаче тъкмо носителят на Божието име проявява най-безбожното поведение. Той не само трепери над всяко пшенично зърно и над всеки житен клас, но и прогонва тези, за които Сам Бог се грижи. Божан гони врабците “с псувни”, макар че те са плахи и искат съвсем малко (вж. деминутива мъничък). Много по-злобно е отношението му към калугерите и към просяците. Божан ги пъди и на техните благословии отговаря “с викове и попръжни” (вж. антитезата благословии – попръжни; срв. възходящата градация гонеше с псувни – пъдеше с викове и попръжни). Показателно е, че врабците, калугерите и просяците искат от Божан твърде малко жито (вж. мъничък дял и шепа жито), но получават само обиди. Божан не проявява милосърдие. Той дълго не може да се успокои, “като че бяха го нападнали разбойници”. Психологическото състояние на героя тук е представено чрез сравнение, което изяснява начина на отношение на Божан към най-безобидните живи същества сред птиците и хората. Той гледа на тяхното идване като на разбойническо нападение. По този начин идеята за несъответствие между името и поведението на Божан получава художествено убедителна разработка в творбата.

Разгледаният случай на междутекстова връзка на повестта “Гераците” с Библията е един от многото случаи на проява на интертекстуалност между Елин-Пелиновото творчество и Св. Писание. Изследването на други подобни случаи обаче може да бъде обект на самостоятелни проучвания.

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

Подкрепете сайта

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...