Стандарт: Възрожденците ни се учат от US мисионери


Неофит Рилски превел Новия завет по поръчка на американци

Ботев и Каравелов дават за пример школата и църквите зад океана

Съединените щати и България са на разстояние повече от един океан, но през ХIХ век се оказват в една лодка. Американците, постигнали своята независимост и самостоятелност като държава след 8-годишна война с Англия (1775-1783 г.), в продължение на 40 години водят борба за отстояването й. Противникът е имперска Европа, която особено след разгрома на Френската революция не търпи никаква борба за свобода и независимост. Обединена от решенията на Виенския конгрес и организирана в Свещен съюз (1815 г.), тя подготвя военна интервенция в Америка, за да върне колониалния й статут. Отговорът на САЩ е доктрината Монро (1823 г.), с която се прокламира принципът "Америка за американците" и се отхвърля всякаква форма на нова колонизация. Успехът е на американците, но техен проблем остава борбата срещу робството в щатите на Юга, разрешен чрез война от 1861-1865 г., в която Северът побеждава, робството се премахва и се дава земя на селяните.

Американците се борят 100 години за свобода, независимост и човешки правдини във време, в което българският народ страда под турско иго.

В това е дълбоката основа на американското влияние върху българските възрожденски процеси.
Ролята на американското мисионерство по нашите земи от възрожденско време е била обект на задълбочени изследвания от историците Иван Илчев, Пламен Митев, Стоян Райчевски, Татяна Несторова*. Те заслужават широко признание, защото попълват празноти и правят много по-пълно нашето познание за Възраждането. Богатата фактология, която използвам тук, е много ценен източник за исторически размишления и поуки.

Американските мисионери идват на Балканите през 1818-1819 г. и създават мисии в Цариград, Смирна и в Гърция. Развиват дейности в много направления на религиозния и културен живот в Турската империя. Тяхната пряка цел е да съдействат народите по света да възприемат Божието слово от неговия първоизточник, т. е. истинското, което означава да подготвят и създадат протестантски общности сред балканските народи. Естествено те са носители и на идеите на американското общество и държава, както и застъпници на техните геополитически интереси. За да стигнат до началото на своята мисия, пратениците на Американския съвет е трябвало да изяснят истината коя етническа общност в Турската империя е самостоятелна като история, език, бит и начин на живот и може да се определи като отделен самостоятелен народ със свой език и писменост. Защото само на народ с това качество е могло да се предаде истинското Божие слово. По това време не е било лесно да се установи тази истина. За Европа ние не сме известни като отделен народ със своя история и култура. Ние сме част от "Източния въпрос", част от турските славяни, част от християнските населения в Турция, но като българи ни знаят не много повече хора от пътешествениците по нашите земи и тези, които са чели техните писания. От 1826 г. до 1841 г. английският мисионер Б. Баркър и американците Х. Дж. ван Ленеп, Х. А. Хоумс и Илайън Ригс след пътувания из Българско за проучване на населението стигат до извода, че българите са отделен народ и че има нужда от "Свещеното писание на български език", и го утвърждават публично. Ригс, с голяма роля по-късно, започва да учи български език. Междувременно се започва и работа по преводи на свещени книги на български език. През 1838 г. за преводач на Новия завет е привлечен първият учител на габровското класно училище Неофит Рилски. Преводът е завършен и изпратен в Смирна, където през 1840 г. е издаден и се продава в Цариград. В 1843 г. Новият завет е издаден отново в Смирна, в 1853 г. – в Букурещ. След 1851 г. Ригс в сътрудничество последователно с К. Фотинов, Костович, Сичянов, П. Р. Славейков организира превеждането и отпечатването на новобългарски език на цялата библия и тя излиза през 1871 г. През 1874 г. със съдействието на американското библейско дружество е направено ново издание. Ригс е превел на новобългарски 478 книги с религиозно съдържание.

В същата тази 1871 г. църковно-народен събор провъзгласява самостоятелната българска църква, но за да се стигне дотук, до положението на отделен народ със самостоятелна църква, голяма е заслугата на преведените с помощта на мисионерите свещени книги, на които се е водело богослужението на новобългарски език. След създаването на американски мисии за българите в Одрин, Пловдив, Стара Загора и София (1858-1862 г.) се установява трайно и разширяващо се духовно присъствие на американското общество и култура по нашите земи. Отварят се училища с преобладаваща светска учебна програма в Пловдив, Стара Загора, Шумен, Самоков, Банско, Ловеч, София. Отваря се и Роберт колеж в Цариград, в който от 1856 г. до Освобождението се изучават на високото за това време ниво 209 българи, сред които са много от българските държавници. Американските училища несъмнено са повлияли в организацията и съдържанието на учебно-възпитателния процес в нашето новобългарско училище. Били сме лице с лице с опит от първа величина, с опита на най-напредналото общество. Не по-малко значителна е срещата с американската обществена и държавна действителност, която се прави от печатното слово. След 1868 г. във вестниците и списанията на български език системно и последователно се разпространяват познания за организацията и управлението на американското общество и държава. Опитът на Америка се посочва като пример за българите. Христо Ботев в "Знаме" пише, че американските училища не зависят нито от правителството, нито от духовенството. Любен Каравелов в "Независимост" иска от нашия бъдещ синод да следва примера на американското духовенство и черква. П. Р. Славейков в "Независимост" обяснява ролята и функциите на американските общини, организацията и дейността на американската преса. В различни издания са публикувани статии и материали за Конгреса на САЩ, за американската избирателна система, за 8-часовия работен ден, за еманципацията на жените, издадена е била "Декларацията на независимостта", биография на Бенджамин Франклин с надежда подвигът му да се повтори от българи, публикувани са очерци за живота и делото на Дж. Вашингтон и Е. Линкълн. Д-р Лонг издава от 1864 г. ежемесечен вестник "Зорница" с 2000 абонати, а по-късно и седмичник с 3000 абонати. До 1870 г. на български език мисионерите са публикували 501 000 страници. Първото ни списание "Любословие" Фотинов издава с тяхна помощ. Не може всичко да се опише, затова ще спомена само ролята на Ригс в дипломатическата битка за българска църква и подвига на дипломата Скайлер и журналиста Макгахан в защита на българската кауза след величавата априлска епопея от 1876 г.

Били сме заедно и това ни е помогнало!

* Виж Иван Илчев, Пламен Митев, "Докосвания до Америка", Фондация "Хемимонт", С. 2003 г. Стоян Райчевски, "Америка и българите до Учредителното събрание 1879 г.", НМБКП, С. 2003 г. Татяна Несторова, "Американските мисионери сред българите (1858-1912 г.)", Университетско издателство "Св. Климент Охридски", С. 1991 г.

в. Стандарт, бр. 4762, 11 април 2006

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...