Влезли сте в Църквата? Дръжте се за Църквата; друго спасение нямаБЛИЗКИ ТЕМИ:

Споделете в социалните мрежи