Грузинският патриарх е назначил свой местоблюстител



БЛИЗКИ ТЕМИ: