Грузинският патриарх е назначил свой местоблюстителБЛИЗКИ ТЕМИ: