Дякон Николай Лоски ръкоположен за свещеник на 70-годишнината на парижки православен храмБЛИЗКИ ТЕМИ:

Споделете в социалните мрежи