Заключителен документ на кръглата маса „Ваксинацията: етични аспекти в светлината на православното вероучение“На 20 май 2021 г. в Сретенската духовна академия се проведе кръгла маса „Ваксинацията: етични аспекти в светлината на православното вероучение“.  Участниците утвърдиха заключителен документ.

Участниците в кръглата маса „Ваксинацията: етични аспекти в светлината на православното вероучение“ – членове на Междусъборното Присъствие на Руската Православна Църква, експерти в сферата на медицината и биологията, представители на православната общественост – обсъдиха възникналите, в това число сред чадата на Православната Църква, въпроси относно ваксинацията срещу коронавирусната инфекция COVID-19.

Дълбока благодарност и уважение заслужават учените и лекарите, полагащи значителни усилия за преодоляване на последствията и за предотвратяването на по-нататъшното разпространение на коронавирусната инфекция COVID-19, отнела живота на много хора и внесла съществено разстройство в живота на народите. Днес, както и в миналото, благодарение на постиженията на медицинската наука, в това число в сферата на ваксинопрофилактиката, стана възможно намаляването на разпространението на много болести, облекчаването на страданията, които те носят на хората, снижаването на смъртността и увеличението на продължителността на живота. Много известни в миналото епидемии бяха унищожени, в това число и след прилагане на ваксини срещу тях.

Историческият опит на Руската Православна Църква познава примери за активното участие на свещенослужителите в разпространението на практиката на ваксинацията като медицинска процедура, насочена към запазване на живота и здравето на хората. В частност, с указ на Светия Синод през 1804 г. на архиереите и свещениците е препоръчано да разясняват на народа ползата от ваксинацията срещу едра шарка. Тогава основите на ваксиниране срещу тази болест са включени в списъка на общообразователните дисциплини в програмата за обучение на бъдещите свещенослужители. Разпространяването на ваксината против едра шарка е поддържал и Московският светител Инокентий.

Неправилно е твърдението, че принципният отказ от ваксината като такава може да бъде обусловен от православното вероучение. Изборът в полза на ваксинирането или отказът от него е индивидуално решение на всеки човек (по отношение на децата – на техните родители или законни настойници), взето на базата на лично убеждение, знание, жизнен опит, а също така имайки предвид информацията, получена от медицинските работници, научното общество и производителите на ваксините.

Руската Православна Църква последователно се придържа към принципите на защита на свободата на избора на всеки човек при използването или неизползването на новите и бързо развиващи се технологии, в това число и в сферата на медицината. В частност, в Основите на социалната концепция на Руската Православна Църква се подчертава: „Взаимоотношенията между лекаря и пациента трябва да се изграждат върху уважението на целостта, свободния избор и достойнството на личността. Недопустимо е манипулирането на човека даже заради най-благи цели“ (XI.3). Следвайки изложения принцип и признавайки при това, важността на поддържането на инициативите по преодоляване на пандемията, в това число чрез ваксинация на широк обхват на населението, участниците в кръглата маса смятат за необходимо осигуряването на свобода на избора на хората по отношение на ваксинацията срещу коронавирусната инфекция COVID-19 и изключване на каквито и да е форми на открита или скрита сегрегация на гражданите, отказали се от такава ваксинация по каквато и да е причина. Следва да отбележим, че наблюдаваните случаи на манипулативна принуда към ваксинация и други действия, насочени против свободата на избор, предизвикват у обществото негативна реакция и засилват слуховете и тревожните настроения по повод предприеманите в областта на здравеопазването мерки.

Загрижеността на част от обществото по отношение на поставянето на ваксини, в това число ваксини против коронавирусната инфекция COVID-19, е обусловена, наред с другите причини, и с опасения във връзка с риска от постваксинални усложнения и формалния подход към имунопрофилактиката, неотчитащ индивидуалните особености на всеки един човек. Участниците в кръглата маса, отбелязвайки, че оценката на ефективността и степента на риска от странични ефекти от медицинските препарати не влиза в задачите и компетенциите на Църквата, подчертават важността на широкото експертно и обществено обсъждане на дадените проблеми и надлежна проверка на използваните препарати и техните странични ефекти, в това число отложените във времето, а също така сертификацията на тези препарати. Не по-малко важно е и пълноценното и достъпно информиране на хората, вземащи решение за ваксинация, за степента на нейната необходимост и възможните последствия. Ясно и публично разрешение трябва да получи и въпросът за достатъчната медицинска помощ и социална подкрепа за хората, в случай на възникване на тежки или дългосрочни постваксинални усложнения.

Участниците в кръглата маса смятат за недопустимо и греховно разпространението на лъжливи учения, отъждествяващи ваксинацията с „приемането на печата на антихриста“, както и конспирологичните твърдения за извършваното посредством ваксинацията тайно чипиране на човечеството.

В църковното съобщество смущение предизвиква фактът, че при създаването на отделни ваксини, в това число някои от ваксините против коронавирусната инфекция COVID-19, са използвани клетъчни култури, отгледани от ембрионални човешки клетки, получени вследствие на аборт, извършен дори преди повече от половин век. Както е отбелязано в Основите на социалната концепция, Руската Православна Църква смята за недопустимо „изземването и използването на тъкани и органи от човешки зародиши, абортирани на различни стадии на развитие, за опити за лечение на различни заболявания“ (XII.7). Следва да се отбележи, че по информация на разработващите ваксините, в самите тях не се съдържат клетки от ембрионален произход, а споменатите по-горе клетъчни култури вече много години се използват за създаване на ваксини. При това, както отбелязаха представителите на научния свят – участници в кръглата маса – при тестването на стадий разработка на ваксини и множество други медицински препарати също се използват подобни ембрионални човешки клетъчни култури. Констатирайки тази ситуация, участниците в кръглата маса смятат за необходимо фармацевтичните компании да търсят възможности за използване на технологии, изключващи използването на споменатите клетъчни култури.

Във връзка с гореизложеното, участниците в кръглата маса смятат, че днес, при отсъствие на достъпна алтернатива, имайки предвид заплахата за здравето и живота на хората от коронавирусната инфекция COVID-19, православният човек, използващ ваксина срещу тази болест, създадена или тествана с използването на ембрионални човешки клетъчни култури, не е съпричастен към греха аборт, в резултат на който са били създадени тези клетъчни култури. При възможност за избор между подобна ваксина и ваксина, разработена без използване на ембрионални човешки клетъчни култури, участниците в кръглата маса препоръчват използването на последните, като етично по-приемливи.

Участниците в кръглата маса призовават към уважително отношение към позициите на онези хора, които смятат за възможно използването за себе си или за своите деца ваксини, изготвени с използването на ембрионална човешка клетъчна култура, както и към тези, които се отказват от такова използване.

Участниците в кръглата маса смятат за необходимо продължаването на дискусията за моралните аспекти на широкото използване в медицината на клетъчни култури, отгледани от ембрионални човешки клетки.

 

Източник: patriarchia.ru

Превод: презвитера Жанета Дилкова-Дановска

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

Подкрепете сайта

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...