Католици и лутерани – с обща декларация за преодоляване на разделениятаБЛИЗКИ ТЕМИ: