Руският президент сравни тялото на Ленин в мавзолея с мощите на светцитеБЛИЗКИ ТЕМИ: