Турция ще защити имуществото на своите малцинства?


Le JDD.fr

Турският парламент прие тези седмица текста на закон, който ще утвърди правото на собственост на немюсюлманските малцинства – реформа, изисквана от доста време от  Европейския съюз, към който Анкара се надява да се присъедини.

В продължение на десетилетия турските власти отнемаха собствеността и имотите, принадлежали на християните и църквите им, най-вече на православните гърци. Новият закон ще разреши на фондации да възстановят собствеността върху някои конфискувани имоти и имущества, но не и над тези, които са били продадени на трети лица. Това вероятно съвсем няма да удовлетвори малките християнски общности – гръцката, арменската и сирийската – в Турция.

Коментари

коментара

БЛИЗКИ ТЕМИ: