Господ е създал Църквата не за да бъде тя затворена, плашлива общностБЛИЗКИ ТЕМИ: