Последният шанс на човекаМоже да харесате още...

2 Отговори

  1. Възкреснеието на Христос е въпрос на вяра. Вярата обаче не е илюзия, нито халюцинация, нито нереален свят. Вярата има своите доказателства, които биват аксиомни, абстрактно-понятийни, материално проверими и събитийни. Основата на вярата е текста на Библията. Езиковедските анализи показват, че това е вътрешно непротиворечив разказ и няма сериозни основания, да не му вярваме. Християнството освен това е заредено със силна доза историзъм – има исторически факти, чудеса, знамения, талантливи хора, отдадени на вярата, които са получили нещо вследствие на това отдаване, както е обещано и в Евангелията от Христос. Има и библейска археология, има и текстови произведения. На практика обаче стожер на вярата остава словото и актуалното дело по Христа, без оглед на духа и същината на времето, което е същинският казус на християнската вяра като философия, а не проблема с датите на календара, което е ритуална практика. Затова вярващите по цял свят ценят словото и делото на човека въпреки времето.

  2. Силвия Панайотова каза:

    Андрей, поздравявам Ви за статията: въздействаща, оригинална и влиза право в сърцето. Благодаря, че споделихте с нас усещането си за Възкресението!