В търсене на съвършенството: спасение от и чрез Иисус ХристосaltСпасяваме се чрез Словото Божие – Въплътения Бог-Слово, като Го приемаме под вид на хляб и вино в Евхаристията и чрез словото Божие – Св. Писание, вдъхновено от Св. Дух у пророците и апостолите.

Някои смятат, че се спасяваме със свои дела на праведност, но това е пелагианска ерес, осъдена на Третия вселенски събор в Ефес, 431 г. Св. апостол Павел ни учи, че само и единствено Бог е Този “Който ни спаси и повика към свето звание, не заради нашите дела, а по Свое благоволение и благодат, дадена нам в Христа Иисуса преди вечни времена, а открита сега с явяването на нашия Спасител Иисуса Христа, Който унищожи смъртта и извади наяве живот и нетление чрез благовестието” (2 Тим. 1:9-10). 

За съжаление мнозина са звани, а малцина – избрани! Избраниците Божии вярват от все сърце на Бога-Слово и се причастяват с Него постоянно. Те постоянно Му благодарят за всичко. Св. Евхаристия е външният израз на тази благодарност. Но освен това те постоянно Го почитат и чрез изследване на словото Божие – Светото Писание.

Избраниците Божии изследват писанията и следват Бога-Слово дори до Неговия кръст, като жените мироносици, като св. Богородица и като св. Йоан Богослов. Те Го следват и при Всеславното Му Възкресение от мъртвите, защото той е Възкресението и Животът и дарява живот вечен на всички, които Го обичат.

От Светото Писание знаем, че човекът е сътворен по Божи образ и подобие, като богообразността е даденост, а богоподобието – зададеност. Възможността за израстване от “образа” към “подобието”, т.е. способността за духовно развитие и усъвършенстване чрез съдействието единствено и само на Божията благодат може да се определи като най-специфичната черта и същност на човека.

В този смисъл можем да определим човека с оглед на неговия онтологичен статус и смисъл като битие-към-Бога. Бог е свят; като Негов образ и подобие човекът трябва също да е свят, макар и не в същата степен. Затова Бог казва: “Бъдете свети, защото Аз Господ, Бог ваш, съм свет” (Лв. 19:2; 11: 44-45), а в Новият Завет Сам Спасителят Христос ни призовава: “Бъдете съвършени, както е съвършен и небесният ваш Отец” (Мат. 5: 48). Оттук следва, че собствено християнско в най-истинския и дълбок смисъл на тази дума е да се стремим към съвършенство чрез стремежа си към Бога.

Затова в светлината на християнската антропология светостта не е някакво екстра-ординарно явление, а естественото човешко състояние и в този смисъл грехът – не-светостта – е тъмнината, ино-битийният мрак, онтологичната привация-болестност, раз-пластеност, раз-строеност и бедност на човешкото битие и следователно неестествено за човека състояние. – Не знаете ли, че сте храм Божий и Духът Божий живее във вас? – пита св. апостол Павел (1 Кор. 3:16). Следователно достижимостта на идеала за светостта в християнството е свързан с търсене на съвършенството в Бога – неговия Източник, а не просто някакво лишено от онтологичен фундамент “морално” добро и хуманизъм или някакъв абстрактно-имперсоналистичен психологичен (недуховен) квиетизъм, бездушен (йогистки) аскетизъм или пантеистично-натуралистичен мистицизъм.

Именно затова християнството като богооткровена религия носи в себе си онтологичен динамизъм и екзистенциална сила, въздействащи енергийно-благодатно върху всеки човек, който вярва и търси Спасителя Христос – “истинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света” (Йоан 1:9). Затова и всеки човек, който се стреми към Него, може да бъде пре-образен чрез Светия Дух до степента на “мъж съвършен” (Ефес. 4:13), при който само-съзнанието е прераснало в христо-съзнание и “вече не аз живея, а Христос живее в мене” (Гал. 2:20).

Но всичко това е възможно само от и чрез Иисус Христос, Който е “същият вчера, и днес, и вовеки” (Евр. 13:8), и Който Сам ни казва, че за Бога и съответно за вярващия в Него човек всичко е възможно (Мат. 19:26). Светостта е и би трябвало да бъде тъкмо естественото и единствено истинско състояние за сътворения по образ и подобие Божие човек. Ето защо тя следва да се разглежда като онтологическо “здраве” на човека, а грехът – като неестествено противобожествено-противочовешко състояние, като онова ужасяващо състояние на болестност, тление, смърт и разпад, от което Иисус Христос чрез Своя Кеносис, проливайки пресвятата Си кръв на кръста, ни изкупи и спаси, за което трябва непрестанно да Му благодарим чрез светото тайнство Евхаристия.

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...