Към едно по-добро разбиране на зависимостта като феноменБЛИЗКИ ТЕМИ: