Културното пространствоМоже да харесате още...

1 Отговор

  1. Историческият материализъм, който е религията на комунистическите общества и на новите демокрации счита, че краен образец за културно пространство е организацията и подреждането на материалния свят. За култура и духовност в историческия материализъм почти не се говори, нито се почитат представителите на духовността и културата. Затова силата и парите на днешния ден се намират при хора, които са следовници на историческия материализъм, обогатен с учението да свободните полови връзки и неограниченото равнопоставяне на ценности. По тази причина дори и в култа на православната религия личи преклонение пред вещите. Почитта към материалното изключва създаването на надеждни културни пространства, които се формират от умението за работа с писмен и устен текст. Масовата граматизация създаде полукултурни хора, които в пустинята на историческия материализъм минават за пророци и интелигенти. Иначе статията на дякон Кураев защитава устоите на националната идентичност, което се очаква от Църквата.