Богословието е наука за Бога и неговото естествено място е академичната средаБЛИЗКИ ТЕМИ: