Организацията на монашеството в писменото наследство на архим. Емилиан СимонопетритИзвестна е българската пословица: „или се млад жени, или млад калугери“, която недвусмислено показва, че има два пътя, по които човек може да поведе живота си – пътя на брака, и пътя на монашеството. Народната мъдрост с простота казва, че това е най-добре още рано в живота си човек да извърши: да се посвети на един от двата пътя. Сам Господ Иисус Христос препоръчва монашеството, без да го налага, когато изрича думите, „който може възприе, нека възприеме“ (Мат. 19:12), а св. ап. Павел учи същото, като утвърждава, че това са двата благословени пътя (1 Кор. 7:25-40). „Никому не се позволява да избяга от връзките на брака. Или трябва да извърши един духовен брак, посвещавайки себе си на Бога, или да се съчетае със съпруг в брачното тайнство… Нежененият човек просто преминава през живота си и си отива, докато жененият живее своя живот“, пише светогорският старец, от чието учение ще се ползваме в следващите страници.1

Следователно, по свидетелството на тези авторитети, не можем да се усъмним, че монашеството е „легитимен“ път, по който неуреденият човек може да поеме. Тъй счита и Църквата, която за свещеническо (съответно пастирско) служение ръкополага или женени, или калугерени мъже. Това обяснява и интереса ни към темата, от една страна, още повече, че традиционно духовното душегрижие или ръководство има своите корени и най-изящни образци именно в монашеството. От друга страна, пише схиархим. Йоан Маслов в добре подготвения си труд „Пастирско богословие“: „Теорията на пастирството сама по себе си не може да създаде истинския пастир. Добрия пастир го създава собственият духовен опит и личният непрестанен нравствен подвиг. Главното в живота на пастира и кандидат-пастира е именно личният подвиг“2. А именно монашеският път е най-съвършеният път за личен подвиг и в тази последователност на мисли и логика, темата заслужава своето достойно място в контекста на богословската наука пастирско богословие.

Архимандит Емилиан е роден през 1934 г. в благочестиво семейство, откърмен в автентичния православен гръцки дух; завършва богословие в Атинския университет и на двадесет и шест годишна възраст се замонашава, по препоръка на своя архиерей Дионисий.3 В онези години гръцкото монашество преживява криза, продължаваща от началото на XIX в. и свързвана най-вече с външни фактори4; обаче през 1960 г., когато приема монашеско пострижение, това е решение, трудно обяснимо по човешки. Вярвал, че така би се подготвил по-добре за мисионерско служение, каквото имал желание да извърши.5 Но един ден, в ранния му монашески живот, той бива озарен като един нов ап. Павел (2 Кор. 12:2-4)6, което преживяване по Божията благодат го превръща в харизматичен старец, забележителен пастир на човешки души7 и велик учител на Църквата и монашеския живот. Като игумен в Метеора, който преселва братството си в манастира Симонопетра на Св. Гора през 1973 г., архим. Емилиан е възприеман като един от възродителите на монашеството в Гърция.8 От 2000 г. е на покой в манастира-метох на Симонопетра в Ормилия, Халкиди.

Монашеството, път, по който старецът Емилиан е наставил стотици свои духовни чеда и чеда на свои чеда, е основна тема във вече многобройните събрани негови трудове, които девическият манастир „Св. Благовещение“ в Ормилия издава, и които са превеждани на сръбски, румънски, руски, български и др. езици.9 Всъщност, по време на активната си пастирска дейност архим. Емилиан не пише и не издава нито една книга, не публикува и статии по правило; трудовете, които днес имаме, са всъщност думи, произнесени от него, като негово „омилетично послушание“ за наставление на духовните му чеда, по монашеските канони.10

Мирът (спокойствието) в Христа, което е съсредоточието на монашеската професия, обича над всичко друго тайното, ревностно търсене лицето на Господа, Словото Божие, Който създаде всичко и днес проследява завръщането ни, на нас, Неговите създания, които Той обдари с разум – в нашата изначална красота.“11

Монашеството за стареца Емилиан е пътят към Бога. Той проповядва киновийното, или общежително монашество, по думите на св. Василий Велики, „най-съвършеното общество за живеене“, което няма равно на себе си, от което няма по-блажено и по-хармонично. Това е предпочетеното от Господа Иисуса Христа състояние, в което са живели и апостолите, а съвременните монаси „са избрали живот, подобаващ на небесата и по никакъв начин не са по-зле поставени от ангелите“.12

Целта на всяко монашеско общество е „спасението на душите“ за неговите членове,13 а за Църквата монашеството е нейната нервна система, гръбначният ѝ стълб, по думите на приснопаметния владика Дионисий, от когото старецът приема монашество.14 Монахът не е монах сам за себе си. „Монашеският живот, по собствената си дефиниция, – това е живот с някакъв човек. То не е приемане на някаква идеология и не е удовлетворение на стремления, които човек може да начертае в сърцето си, както не е и осъществяване на това, което той е прочел в книгите. Да водиш монашески живот – значи да следваш определен човек. Такъв образ, център на всичко, за монаха е – един човек, старецът.“15

Тъй игуменът е „архетип на всичко, което е добро, свободен от грижи, кротък, запознат с Писанията, непоставящ нищо по-горе от любовта Божия, привличайки душите на хората в божествената любов…“16 Той е цел на живота ни; целта на монаха следва да бъде: „не оставяй никому да те отдели от любовта на твоя старец“, по думите св. Теодор Едески.17 „Където е процъфтявал духовният живот, там е имало един-единствен човек, който е водил“, пише старецът.

Съвременният човек, секуларизиран, отгледан в атеистична среда, как да се докосне до тези пулсиращи с живот мисли? Дълговременната криза в монашеството, пише архим. Емилиан, и влиянието на човекоцентричните процеси в съвременното общество са довели до едно дълбоко заседнало изкривяване в съзнанието на членовете на Църквата по отношение на това какво е монашеството. „Оттук приносът на една беседа или на една група християни днес се цени повече от хилядата нощи на св. Серафим Саровски“.18 И хората дълбоко някак се натъжават, когато вярващи, особено млади, поемат кръста Христов и влязат в манастир (или алтернативата – биват обвинявани, че са изоставили борбата на Църквата); а пък „ние се страхуваме да изречем и дума в полза на монашеския живот, да не би някой най-първо да се подлъже, а после да избяга, или да не би да си имаме проблеми с някое сдружение на родители.“19 На друго място без желание отбелязва, че най-вече монашеството и девството биват приемани като добър начален старт за служба (кариера) в Църквата и като цяло те не са правилно разбирани като избор от човек на „добрата част“ (Лука 10:41-42).20

В същия текст, който му е възложен от Св. Синод на Еладската архиепископия с цел да се популяризира монашеството, старецът посочва Четвъртия вселенски събор, който изрично поставя в 4-тия си канон, че работата на монаха е да „прегърне тишината и да бива занимаван единствено с пост и молитва, стоейки на такива места, каквито са му определени, незанимаван нито от църковни, нито от светски въпроси, нито чрез общуване, да не би да изостави манастира си.“21 По тази тема той набелязва, че мисионерските, дарителски и социални трудове на манастира имат място в манастира единствено когато са в рамките на този канон (тоест имат благословение на епископа). Когато епископът благослови това, и „разбира се, не и когато включва взимането на монаси противно на тяхната воля, или без съгласието на игумена им“.22 На друго място старецът използва по-силни образи:Милостинята, която е толкова велика добродетел за миряните, за монаха е мерзост, както казват отците на Църквата,“23 по думите на св. Исак Сирин. Вероятно тук се има предвид, че монахът не притежава нищо, и затова не бива да даде нищо без благословение от неговия старец. Или, по-меко: „манастирът не е мисионерски център: той е непрестанно сеене и безконечна жътва, която дава покой на душата на монаха. Колко е глъбинна тази жътва на сърцето! Тя го изпълва с мир и той го предава нататък. Той предава това блаженство дори на четириногите животни! Той е щастлив и „си ляга под всяко дърво и си почива в прохладната сянка на младите му клони… (Йов 40:15-17)“.24

В този ред на мисли, разсъждавайки върху възраждането на монашеството, старецът поставя основен акцент върху образа на монашеската община като „църковно семейство със собствен живот и свой си ритъм, традиции и занимания.“25 Като такова, то трябва да разполага с подкрепата на епископа си, но и да функционира автономно, без неправомерна намеса в делата му (т.е. когато има нарушение…). Накратко, това се изисква от принципите и спазването на каноните. При създаването на древните манастири, те били устроени като „самоуправляващи се, свободни и неподчинени на императори и патриарси, нито… на митрополити и архиепископи, или… на архимандрити и игумени, нито на никакви човеци“, „за да не изгори бързо фитилът на пламъка им (бел. букв, да не бъдат скоростно изконсумирани)“, „подсигурявайки всичко така, че всяко разсейване да бъде държано далеч от монасите“. Това е една много древна традиция, т.е. манастирът да бъде управляван, „имайки по всякакъв начин свобода сам по себе си и за себе си“.26 Никой, пише старецът, в древната църква не се месил без причина в делата на монасите – нито св. Антоний, св. Йоан Златоуст, св. Василий, никой от отците. На същото място той цитира думи на Атинския архиепископ Йероним: „Това трябва да се разбира така: че намесата на местното църковно управление, както се случва днес, трябва да считаме за фактор, препятстващ развитието на монашеския живот.“

Архим. Емилиан пояснява, че това не означава, че манастирът е като феодална крепост, която прави каквото си иска и не признава никакви църковни власти или апостолски права на епископа; напротив, той може да се намеси винаги, според каноните, когато съществува нещо незаконно, неканонично или което не се върши добре и благочинно, защото „Бог не е Бог на общата неразбория.“ Но той коментира ситуацията, в която „най-почитаемите архиереи, с най-добрата си воля и съвест пред Бога, считат себе си за директно отговорни за напредъка на манастирите, и във всяко отношение за ръководещи ги“, като отбелязва, че „монасите са най-чувствителни по този въпрос, защото те знаят последствията и са наясно, че без канонична свобода, манастирът не може да се роди, нито да се възроди, нито да оцелее.“27

Старецът Емилиан живее активен живот, по време на който отдава всичките си сили и отвъд мярата им в наставлението за спасение на човешките души – на своите чеда и на боголюбивите християни от целия свят. Пастирското богословие има какво да възприеме от него по отношение на устройването на монашеството, особено имайки предвид пълноценния опит, увенчан с доброплоден резултат, следствие от духа и усилията, положени от стареца и неговите съвременници в Гърция. На тези страници разгледахме накратко целта на монашеството според учението на стареца и някои аспекти от съвременното състояние и болежки, изразени в трудовете му.

Неговото наследство е безспорно и може да се измери с очите на сърцето от всеки човек лично, ако бъде посетена някоя от многобройните монашески обители, които старецът и чедата му са устроили по света. От една страна, може още много да се каже и напише; но от друга си спомняме за онзи разказ от патерика, където друг авва забранил да се говори за авва Сисой, защото величието му превишавало състоянието ни. Това несъмнено е така; и има опасност да не разберем думите му; нали и новото вино изисква нови мяхове (Лука 5:36-39). При все това сме призовани да благовестим за надеждата и радостта.

Веднъж непознат монах на Св. Гора рекъл, че старецът Емилиан е от ранга на св. Василий Велики, а монахините от метоха в Ормилия – всички са ангели. Може би това е присъщата за духовния човек склонност всички да виждаш свети… Но от друга страна, и вътрешното свидетелство в нас, когато четем или влизаме в съприкосновение с духа му, ни дава основание и ние да повторим думите му: светиите живеят сред нас.28 И не можем да не се съгласим с думите на приснопаметния старец Ефрем Катунакиот: „Той, чедо мое, е благоухание“.29

Бележки

1Архим. Емилиян Симонопетрит. „Великото тайнство Брак“ в „Усещане за Бога“, Изд. „Омофор“, София, 2016, стр. 211, 163-164; Бел. на друго място казва – той, нежененият, е като че в коридора на живота

2Схиархим. Йоан /Маслов/. „Пастирско богословие“, София, 2009, стр. 12

3Архим. Емилиян Симонопетрит. „Тълкувание на подвижническите слова на авва Исаия“ Александро-Невски Ново-Тихвински женски манастир, Екатеринбург, 2014, Стр. 16

4Вж. Archim. Aimilianos. ‘Study of the way of restoring the old canonical administration of the holy monasteries’ in The Authenic Seal, Ormylia Publishing, 1999, Стр. 51-53; Пак там, стр. 33.

5Maximos, Monk of Simonopetra. 2015. “Charisma and Institution at an Athonite Cloister: Historical Developments and Future Prospects.” In Spiritual Guidance on Mount Athos, edited by Graham Speake and Kallistos Ware, 69-90. Oxford, New York: Lang. http://tinyurl.com/y3cm96bz

6ср. Maximos Simonopetritis, „Transfigured in the Night…“ The Orthodox Word, Vol. 296, 2014 http://tinyurl.com/y5776udd

7ср. Светослав Риболов, „Възраждане на монашеския живот в Гърция“ в „Възвръщане към мистичния опит на отците…“, Синодално издателство, София, 2014, стр. 83

8ср. Marius Dorubantu. „Hesychasm, the Jesus Prayer and the contemporary spiritual revival of Mount Athos“, Master’s thesis, Radboud Uni Nijmegen, 2016, стр. 23-24

9Вж. Официалният уебсайт на манастира в Ормилия https://www.ormyliamonastery.com/product-category/ekdosis/%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/

10Archim. Aimilianos Simonopetritis. ‘Prologue’ in The Authenic Seal, Ormylia Publishing, 1999, Стр. 9

11Пак там

12Св. Василий Велики в PG 31, 1381D и 138B цит. в Пак там, стр. 46

13Пак там, стр. 78

14Стр. 60

15Архим. Емилиян Симонопетрит. „Толкование на подвижнические слова аввы Исаии“. Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь, 2017 , стр. 41

16Archim. Aimilianos Simonopetritis. ‘Study of the way of restoring the old canonical administration of the holy monasteries’ in The Authenic Seal, Ormylia Publishing, 1999, Стр. 9

17Пак там, стр. 56; още вж. същия жизнеутвърждаващ принцип при старците Йосиф Исихаст и Ефрем Катунакийски в Схим. Йосиф Ватопедски. „Obedience is life. Elder Ephrem of Katounakia“ Holy Great Monastery of Vatopaidi, Mt Athos, 2001, Стр. 97; на бълг. „Блаженият послушник. Животоописание на стареца Ефрем Катунакски“, Зографски манастир, Св. Гора, 2006 г.,

18Archim. Aimilianos Simonopetritis. ‘Means of renewing and reviving the monastic ideal’ in The Authenic Seal, Ormylia Publishing, 1999, Стр. 33

19Пак там.

20Стр. 74

21Стр. 34

22Стр. 37

23Архим. Емилиян Симонопетрит. „За надеждата в Бога“, Старинен храм „Св. Параскева“, Пловдив, 2016, стр. 110

24Archim. Aimilianos Simonopetritis. ‘Monastic life. The house of god and the gate of heaven’ in The Authenic Seal, 1999, Стр. 126

25Archim. Aimilianos Simonopetritis. ‘On the preparation of an internal regulation for the holy monasteries in the Church of Greece’ in The Authenic Seal, Ormylia Publishing, 1999, Стр. 77

26Стр. 50

27Стр. 53

28Светиите днес живеят сред нас!“, Архим. Емилиян Симонопетрит. Видеозапис; https://www.youtube.com/watch?v=JUxtpUB93rw&t=12s

29Elder Ephrem of Katounakia. Full of Grace and Truth Blog, 2018, http://full-of-grace-and-truth.blogspot.com/2018/03/elder-ephraim-of-katounakia-1998.html

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

Подкрепете сайта

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...