Наказание и милостМоже да харесате още...

4 Отговори

 1. Стефан Чурешки каза:

  Въпросът с християнската милост е въпрос на опрощението.Христос казва седемдесет и седем пъти по седем да прощаваме греховете, който няма грях пръв да хвърли камък при казънта на грешника, а св.апостол Павел казва, че любовта всичко извинява и на всичко вярва. В някои мои разговори с чужди богослови сме достигнали до заключението, че днешните времена много приличат на първите времена на християнството. Ако това наше тълкувателно мнение е вярно, тогава християнинът следва знае как се е утвърдила вярата и какво са правили нейните поддръжници, а не да следва късното величие на Църквата, когато цялото общество й е било подчинено и задължено да работи ангария за величествени храмове. Какви са били християните пише в Библията и в житията на светиите. Исидор Севилски прави ранглиста на качествата на народите, които ги отличават едни от друг и за юдеите посочва омраза – това обяснява защо Христос е дошъл в Израил. Страхувам се, че омразата е много силна у нас, а опрощението?

 2. Стефан Чурешки каза:

  Философията на наказанието произтича от идеята за въздаване на справедливост и овъзмездяване на неправедно и злонамерено пострадалите от дело, дума и деяние било то личностно, било то групово. Инстанция на философията на наказанието е етиката, религията и онова, което обикновено се нарича групов или обществен интерес със съответното разбиране за добро или зло, което има цивилизацията. Така например Сократ, който е бил таен полицай в древна Гърция с думите си е нарушил обществения интерес, понятие, към което демокрацията по генезиса си е много чувствителна и бил обвинен в развращане на младежта и накаран да изпие чаша с отрова. Христос също е съден по нарушение на обществения интерес – обвиненията към Него са за богохулство, опит за нарушаване на римските и юдейските закони, фалшиво пророчество и нарушаване на традиционните нрави на обществото. Та ми се струва, че при идването на нови идеи и изказването на философски принципи у нас обществения църковен интерес ще бъде дохристиянски

 3. Стефан Чурешки каза:

  Християнството днес е загубило силата си. То не е действено, активно , философски житейски добре мотивирано, не е център на знание и мъдрост, не е извор на чест и доблест, не е философия на живота на хората, а една историческа реликва, една машина на политиката, нравствена милиция и една демагогия, която завладява съзнанието на човек без историческа опитност, без сентнеционен свод от историческа мъдрост и без оригинални творчески трудове, а се базира на стари текстове и на опит, който не познава научно-техническия прогрес, революцията и основите на атеизма у хората по света. Въпросът пред хората, които правят новия световен ред е дали да се съживи християнството – има такава идея за бъдещето на Европа или да се потърси нова религия. От характера на българската хуманитаристика е известно че можеш да направиш религиозен ореол на коя да е личност от миналото и настоящето. Така че бъдещето не е ясно – дали ще има реактуализация или нова героизация в духа на митологията , епоса и религията

 4. Стефан Чурешки каза:

  Една от заплахите за християнството е неговата хербаризация – стари текстове, „научни“ и политически употреби на религиозните произведения, флирт с политиката, отдаване на значение на външния церемониал и знаците на обществено положение, превръщането на религиозните постройки в документален офис и т.н. В България тези проблеми имат специфично български нюанс с нормите на българската народна мистична конспирация, произхода от село с техникум на някои от владиците, подчинението на чужди централи и назначаването на свещенослужители със слаб богословски успех Тази обстановка поражда културни типове, които не оправдават издръжката и ресурса в тях, а стават нещо като расоносни просяци-хранят се от гробищата и от сватбите и разчитат на държавна помощ и милостиня. И накрая -вчера ми казаха хубав виц – след като Христо Стоичков станал доктор хонорис кауза на Пловдивския унивреситет вече псувал така – Алма ви матерна – звучи много богословски с оглед някои примери от цитираната обстановка.