Излезе сборникът „Свещеното Писание. Херменевтика – Богослужение – Диалог“БЛИЗКИ ТЕМИ: