„Посланието на Библията“ или пет причини да четем и изучаваме Свещеното ПисаниеЗащо трябва да чета Библията? Този въпрос си задава всеки, направил първите си крачки по пътя на православната вяра. Неизменно идва и следващият: А как трябва да я чета?

На пръв поглед миловидни и наивни, тези въпроси са съществено важни за живота на всеки християнин, за изграждането на правилното му разбиране и възприемане на Писанието.

Да предам смисъла на Библията по начин, който да е разбираем за православните християни“ – тази основна цел си поставя Джордж Кронк в своето изследване „Посланието на Библията“ (Омофор, 2007). Без да има претенции това да е научен труд за специалисти в областта на библеистиката, Кронк представя достъпно и разбираемо основните идеи на православното библейско богословие и показва начина, по който посланието на Библията се свързва със съвременните проблеми – от значение за православните християни и хората като цяло.

Джордж Кронк e православен богослов, доктор по философия на Южноилинойския университет, САЩ и професор по философия и сравнително религиознание в колежа на Ню Джърси. Познат е преди всичко на православните хора на Запад. Той е автор на серия лекции, посветени на православното богословие и свързаните с него области.

Освен академичните му текстове и задълбочена богословска работа, особена ценност е и неговият личен опит и път в изучаването на православната традиция:

Първоначално получих библейското си съзнание още в контекста на евангелисткия протестантизъм. Там научих много за Библията и нейното послание за нашия свят. Но там не намирах дълбокото богослужебно въплъщение на вярата, което присъства в Православието. Библейското съзнание е присъща част от православното богослужение. Библията огражда Божествената литургия и църковната община се докосва и се обгръща от този библейски контекст. Вярващият чете и изучава Писанието и така встъпва в разговор с Бога – един особен „спор”, в който вярващият се движи напред и назад, задавайки въпроси и проверявайки отговорите, в търсене на смисъла на това, което Бог е казал и направил“.

Още в началото на своето изследване, Джордж Кронк синтезира петте причини, поради които трябва да четем Библията:

Първо – Библията е боговдъхновена, т.е. предава неподправено откровението на Бога за Самия Себе Си и Неговата воля за човечеството. Когато се разбира правилно, Библията е първоизточникът на истината за Божията природа, положението на човека и предназначението на вселената като цяло. Всеки, който търси истината, трябва да се отнесе към свидетелството на Св.Писание.

Второ – Библията е Божието слово за човечеството и говори за Бога и Неговото царство. А словото е предназначено най-вече за онези, които са призовани да го чуят, да се вслушат в него, да го приемат в сърцето си и да му отвърнат с вяра и послушание.

Трето – Четейки и изучавайки Свещеното Писание, молейки се с Негова помощ и разсъждавайки върху Писанието, става възможно да се докоснем до Самия Бог и да общуваме с Него. Чрез усърдно и молитвено изучаване и размишление върху Библията човек може както да „докосне”, така и да „бъде докоснат” от вечната, неразделна и животворяща Троица.

Четвърто – Богослужебният живот на Православната църква се основава на Свещеното Писание и го изразява. В Божествената литургия, без да се отчитат откъсите от посланията и евангелията или произнасянето на Господнята молитва, има 98 цитата от Стария Завет и 114 от Новия.

Пето – Библията е основният израз на Свещеното Предание на Православната църква. Съвременният православен християнин трябва да положи всички възможни усилия, за да разбере доктриналните и литургични основи на своята традиция и да изрази това разбиране чрез жива вяра.“

Наречена „най-добрата кратка книга по темата“, творбата на Джордж Кронк предизвиква силен интерес както сред православните християни, така и сред всички, които търсят прецизно въвеждащо изследване на съдържанието и значението на Библията. Действително, „Посланието на Библията“ не само въвежда в Свещеното Писание, не само дава ясни и категорични причини защо трябва да бъде прочетено, но и улеснява възприемането и разбирането чрез дозирани и достъпни обяснения.

Нагледен пример за това е обяснението на Битие:

Богословското значение на тази част от Свещеното Писание. Битие 1-2 обявява, че Бог е един, трансцендентен и безпределно добър, че е създал света от нищото (creatio ex nihilo) и че е всемирен Господ(ар) на цялото творение. Това виждане за Бога е съвършено различно от езическите учения на древни народи като египтяни, вавилонци, персийци, индийци, гърци и римляни. Утвърждавайки, че Бог е един (монотеизъм), Битие 1-2 отхвърля езическите вярвания в съществуването на много богове (политеизъм). Твърдейки, че Бог е трансцендентен, т.е. над и отвъд света, богословието на Битие действително се откъсва от езическото гледище, че боговете са или част от или едно с процесите в света (пантеизъм). А настоявайки, че Бог е Господ(ар) не само на Израил, но и на целия свят, Битие 1-2 се противопоставя на езическата практика да се почита един бог (богът на племето или народа) над другите (хенотеизъм)“.

Съвсем логично следва и съпоставянето между Стария и Новия Завет, което също е представено разбираемо и ясно:

Човек мечтае за мир и щастие, за съвършена завършеност, за безкрайна пълнота. Това желание е изразено, но не ясно изказано, в старозаветните исторически книги.

Посланието на Новия Завет е, че въплъщението на Бога в Иисус Христос прави възможно единението на човека с Бога. Чрез Иисуса Христа, Който е истински Бог и истински Човек, можем да бъдем приети като „синове Божии” и да получим безкрайната пълнота, за която дълбоко в сърцата си ние така искрено копнеем. Всеки път, когато четем Библията, ние трябва да търсим Иисус Христос. И трябва да продължим да търсим, докато видим, и така – повярваме.“

Джордж Кронк припомня, че Новият Завет започва с четирите евангелия, като „евангелие”, означава „блага вест” и тази блага вест е, че Бог Син – Божият Логос – „стана Човек”, за да върне човечеството към общение със Светата Троица:

Чрез свободния ни и личен отговор на Божието предложение за спасение всеки един от нас може да бъде избавен от оковите на злото, греха и смъртта. А чрез живота в Църквата ние можем да влезем в общение с Бог Отец чрез Бог Син и Бог Свети Дух.“

Истински и пълноценен живот в Църквата обаче може да бъде постигнат единствено чрез четене и изучаване на Свещеното Писание и разбиране на неговото послание.

За поръчки от издателството: фондация „Покров Богородичен“, издателство „Омофор“, бул. Черни връх 68, София 1470, тел. 0886 149 991, Ивайло Недков.

За онлайн поръчки от сайта на издателство “Омофор”: ТУК>>>
За онлайн поръчки от ателие – книжарница „Къща за птици“: ТУК>>>

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

Подкрепете сайта

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...