Богословският факултет в Търново обяви магистърските си програмиПРИЕМ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ ПО МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ПРАВОСЛАВНИЯ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА 2011/2012 г.

 

Кандидатите за следдипломно обучение подават лично или чрез друго лице документи за кандидатстване на два етапа:

І прием – от 18 юли до 29 юли 2011 г. (от 8.00 до 16,30 ч. ) в бюрата за прием на документи;

ІІ прием – от 19 септември до 28 септември 2011 г. (от 8.00 до 16,30 ч.) в бюрата за прием на документи. тел. 062 618 362; 062 618 243

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА КАНДИДАТИ, КОИТО СА БАКАЛАВРИ ИЛИ МАГИСТРИ ОТ СЪЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИE

1. Богословие на личността и обществото
Направление – Религия и теология
Форма на обучение – задочна
Продължителност – 2 семестъра

Магистърската програма Богословие на личността и обществото предлага профилирано обучение в областта на богословието с акцент върху антропологията, социологията и еклисиологията. Програмата има за цел по-задълбоченото изучаване на изворите, формирането и богословските предпоставки на църковното учение за личността и обществото. Обучението в рамките на магистърската програма предполага специализираното занимание с актуалните проблеми на християнската антропология и социология, както и придобиването на умения за подготовка и защита на магистърска теза.

2. Историческо и практическо богословие
Направление – Религия и теология
Форма на обучение – задочна
Продължителност – 2 семестъра

Магистърската програма Историческо и практическо богословие има за цел да даде по-задълбочени познания по Теология в областта на историята и служението на Църквата. Тя включва теми, осветляващи различни аспекти от общата и българската църковна история, а също и теми, свързани с отделни детайли в православната богослужебна практика.

3. Църковни изкуства – Иконопис
Направление – Изобразителни изкуства
Форма на обучение – редовна – за бакалаври по иконография

Задачата е студентите да развият усвоените в степен “бакалавър” практически и теоретически познания по иконопис, като усъвършенстват уменията си в различните иконописни техники, а в теоретичния блок дисциплини да задълбочат и обогатят знанията си по теория и история на църковното изкуство и архитектура.

Целта на обучението в степен “Магистър” е завършилите направление ИКОНОПИС да станат художници, занимаващи се с оформление на храмови комплекси в съответствие със съвременните изисквания в тази област и в духа на синтеза между всички видове изкуства в православния храм.

4. Църковни монументални изкуства
Направление – Изобразителни изкуства
Форма на обучение – редовна
Продължителност – 2 семестъра – за бакалаври по иконография

Задачата е студентите да развият усвоените в степен “бакалавър” практически и теоретически умения в областта на монументалните изкуства /стенопис и мозайка/ и да повишат уменията си в различните монументални техники; в теоретичния блок дисциплини да задълбочат знанията си по теория и история на църковното изкуство и архитектура.

Целта е завършилите степен “Магистър”, направление ЦЪРКОВНИ МОНУМЕНТАЛНИ ИЗКУСТВА да станат художници, занимаващи се с оформление на храмови комплекси в съответствие със съвременните изисквания в тази област.

5. Църковни изкуства – Дърворезба
Направление – Изобразителни изкуства
Форма на обучение – редовна
Продължителност – 2 семестъра – за бакалаври по иконография

Задачата е студентите да развият усвоените в степен “бакалавър” практически и теоретически познания по дърворезба, като усъвършенстват уменията си в различните дърворезбени техники, а в теоретичния блок дисциплини да задълбочат и обогатят знанията си по теория и история на църковното изкуство и архитектура.

Целта на обучението в степен “Магистър” е завършилите направление ДЪРВОРЕЗБА да станат художници, занимаващи се с оформление на храмови комплекси в съответствие със съвременните изисквания в тази област и в духа на синтеза между всички видове изкуства в православния храм.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА КАНДИДАТИ, КОИТО СА БАКАЛАВРИ ИЛИ МАГИСТРИ ОТ ДРУГИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Теология
Направление – Религия и теология
Форма на обучение – задочна
Продължителност – 5 семестъра
За магистърска програма по Теология имат право да кандидатстват бакалаври и магистри от други специалности.

Магистърската програма по “Теология” е предназначена за завършили висше хуманитарно образование, които проявяват интерес към православното богословие, православната духовност и религията въобще и желаят да продължат своето образование. Тя дава възможност на имащите интерес към проблематиката да се запознаят с основните теми в областта на библеистиката, историята и учението на Църквата, както и отделни аспекти от църковното служение в съвременен контекст.

2. Църковни изкуства. Църковни кавалетни изкуства
Направление – Изобразителни изкуства
Форма на обучение – редовна
Продължителност – 4 семестъра – за бакалаври от направление Изобразителни изкуства

Магистърската програма по “ЦЪРКОВНИ ИЗКУСТВА” направление Иконопис подготвя художници-иконописци. Програмата е насочена към подготовка на кадри, завършили степен “Бакалавър” от направление “Изобразителни изкуства” /признават се 180 кредита/.

Задачата е студентите, записали програмата, да получат практически и теоретични умения по иконопис и по пластика и дърворезба. В курса на обучение са застъпени дисциплини, даващи широки познания по теория и история на изкуството. В учебната програма е заложен и теоретичен блок от богословски дисциплини.

Целта е завършилите степен “Магистър”, направление Иконопис да станат художници, занимаващи се с оформление на храмови комплекси в съответствие със съвременните изисквания в тази област и в духа на синтеза между всички видове изкуства в православния храм.
духа на синтеза между всички видове изкуства в православния храм.

3. Църковни изкуства. Църковни монументални изкуства
Направление – Изобразителни изкуства
Форма на обучение – редовна
Продължителност – 4 семестъра – за бакалаври от направление Изобразителни изкуства

Магистърската програма по “ЦЪРКОВНИ ИЗКУСТВА” направление Църковни монументални изкуства подготвя художници в тази област. Програмата е насочена към подготовка на кадри, завършили степен “Бакалавър” от направление “Изобразителни изкуства” /признават се 180 кредита/.

Задачата е студентите, записали програмата, да получат практически и теоретични умения в спектъра от монументални техники /стенопис и мозайка/. В курса на обучение са застъпени дисциплини, даващи широки познания по теория и история на изкуството. В учебната програма е заложен и теоретичен блок от богословски дисциплини.

Целта е завършилите степен “Магистър” направление Църковни монументални изкуства да станат художници, занимаващи се с оформление на храмови комплекси в съответствие със съвременните изисквания в тази област и в духа на синтеза между всички видове изкуства в православния храм.

Записването се извършва в Православния богословски факултет въз основа на издадена от ректора заповед, както следва:
– приетите студенти, подали документи за І прием от 2 август до 5 август  2011 г.
– приетите студенти, подали документи за ІІ прием от 3 октомври до 7 октомври 2011 

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...