Акатист в чест на свети Гавриил (Ургебадзе)На днешния ден, 2 ноември 2023 год., преди 19 години напуска този свят един от най-обичаните подвижници и изповедници на Православието през XX в., преподобният старец на Грузия, новопросиялият светия на Православието, преп. Гавриил (Ургебадзе), наричан още юродив заради Христос. Архимандрит Гавриил е причислен към лика на светиите на 20 декември 2012 година. Денят на неговото преставяне пред Господа е  установен за честване на неговата памет. 

АКАТИСТ
В ЧЕСТ НА ПРЕПОДОБНОИЗПОВЕДНИК И ЮРОДИВ
ЗАРАДИ ХРИСТА ГАВРИИЛ САМТАВРИЙСКИ

Съставен от протойерей Арчил Миндиашвили

По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
Заради пречистата Твоя Майка, преподобните и богоносни отци и заради всички светии, помилуй нас!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Царю Небесни, Утешителю, Душе на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота, дойди и се всели в нас и ни очисти от всяка сквернота, и спаси, Благий, нашите души.

Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй ни (3 пъти).

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега, и винаги, и вовеки веков. Амин.

Пресвета Троице, помилуй ни, Господи, очисти греховете ни; Владико, прости беззаконията ни; Светий, посети и изцели немощите ни заради Твоето име.

Господи, помилуй (3 пъти).

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега, и винаги, и вовеки веков. Амин.

Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето Царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес; и прости ни дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си; и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия.

Господи, помилуй (12 пъти).

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега, и винаги, и вовеки веков. Амин.

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог.

Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя нашия Бог.

Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог.

Кондак 1

Възхваляваме те, небесни поборниче и постоянни помощниче наш, когото Господ постави в наши дни като укрепен град, като несъкрушим жезъл и силна медна стена на земята на възлюбената от тебе Иверия. И понеже имаш дръзновение пред Бога, разкъсай нашето вретище и ни опаши с веселие, за да те славим непрестанно: Радвай се, преподобни отче Гаврииле, изповедниче и юродиви, всеславни чудотворче!

Икос 1

Обърнал душата си към Бога още от младини, ти, преподобни отче Гаврииле, си викал така: „Изпитай ме, Господи, изпитай ме; разтопи моите вътрешности и моето сърце, защото душата ми плаче: „Господа търся.“

А ние, просвещавани от твоето застъпничество, припадаме пред Господа и ти викаме така:
Радвай се, осветен от майчина утроба;
Радвай се, бедни духом, защото на такива е Царството небесно;
Радвай се, плачещ със сърцето си, защото си се утешил;
Радвай се, кротки, защото си наследил земята;
Радвай се, гладни и жадни за правда, защото си се наситил;
Радвай се, милостиви, защото Господ те помилва;
Радвай се, чисти по сърце, защото виждаш Бога;
Радвай се, миротворче, защото си наречен син Божий;
Радвай се, изгонен заради правда, защото на такива е Царството небесно;
Радвай се, защото са те оскърбявали и гонили, и неправедно злословили заради Христа;
Радвай се, сол на земята;
Радвай се, преподобни отче Гаврииле,
изповедниче и юродиви, всеславни чудотворче!

Кондак 2

Много обиди и скърби си претърпял ти, преподобни отче Гаврииле, който от младини си оросявал с потоци сълзи своето ложе. А когато Господ те възведе от земните ти трудове към небесния покой, ти се облече в божествена сила и затова ти викаме: Алилуия!

Икос 2

Благословен е Господ Бог, Който научи ръцете ти на бой и пръстите ти на война, блажени Гаврииле! А когато ние съгрешихме пред Господа и не чувахме гласа Му, подобно на отците ни, и бяхме посрамени, понеже спяхме, ти ходеше и проповядваше: „Земьо, земьо, земьо, чуй словото на Господа!“ Тогава неверниците те укоряваха и осмиваха заради словото Божие, а ние те славим така:

Радвай се, защото вещанието на твоето слово излъчва благоухание;
Радвай се, преизпълнен с горест и пропит с печал;
Радвай се, хранил се с пепел и размесвал питието си със сълзи;
Радвай се, хвърлил в огъня образа на безбожния вожд;
Радвай се, ти, на когото безбожниците искаха да вземат душата;
Радвай се, побеждаващ враговете с Божията истина;
Радвай се, покриващ душата си с пост във време на беди;
Радвай се, възпяващ величието на Господа по време на гонения;
Радвай се, озарен от Господа в мрака на тъмницата;
Радвай се, претърпял обиди заради любовта си към Спасителя;
Радвай се, явен на света със своите свети и богоугодни дела;
Радвай се, съкрушаващ грешниците и издигащ рога на праведните;
Радвай се, преподобни отче Гаврииле,
изповедниче и юродиви, всеславни чудотворче!

Кондак 3

В сонмовете на светиите, просияли с истинска божествена благодат, в обителите на живите си се упокоил ти, свети угодниче Божий, и сега всички изповядват твоята святост, преподобни отче Гаврииле, като с висок глас пеят на Бога: Алилуия!

Икос 3

Ние станахме тлъсти и безчувствени, отдалечихме се от Божиите слова и съдбини и всички се развратихме, и Господ рече: „Нима няма да видя това и да отмъстя на такъв народ?“ А ти, преподобни отче Гаврииле, като нов Мойсей застана между Бога и иверския род, умири Божия гняв и затова ти викаме така:

Радвай се, защото словото Божие е било близо до сърцето и устните ти и затова се е изпълнявало чрез тебе;
Радвай се, непритворен към всички човеци;
Радвай се, защото от тебе изтичат наказания и правда като речни вълни;
Радвай се, защото Господ погледна на твоето смирение и избави душата ти от скръб;
Радвай се, извикал към Божия Промисъл: „Ако е угодно на Господа, нека да не трепна пред враговете си до напускането ми на този свят“;
Радвай се, поставен на твоя път от Господа и утвърден върху камъка на вярата;
Радвай се, винаги помилван от милостта на Истината;
Радвай се, ти, чийто език е бил като лирата на Давид, насочена към Бога, и който не си престанал да възпяваш небесната Истина;
Радвай се, защото твоето слово като светлина в мрака светна за нас;
Радвай се, защото светостта на Господа възсия чрез тебе над иверския род;
Радвай се, възлюбил Божиите заповеди повече от злато и топаз;
Радвай се, винаги възлюбен от вечната Христова Любов;
Радвай се, преподобни отче Гаврииле,
изповедниче и юродиви, всеславни чудотворче!

Кондак 4

Да бъде благословен Господ навеки, защото името Му пребивава преди слънцето, а Неговият Престол – преди луната. Той ти е дал даровете на Своя Дух – изцеление, утешение и прозрение, та чрез тях да се лекуват нашите немощи и да пеем на Бога: Алилуия!

Икос 4

Твърде дълбоки са Твоите помишления, Господи, глупец няма да ги познае и безумен не ще ги проумее. Единствен Ти виждаш сърцето на човека, затова си избра мъж по сърцето Си – нашия блажен отец Гавриил и го изпълни със силата на Твоя Дух, със съд и мощ, за да изобличава греховете и нечестието на иверските люде, за което много пъти е бил гонен, а ние му викаме така:

Радвай се, свещениче на Вседържителя, защото твоите уста са запазили познанието и закона Божий;
Радвай се, подобно на апостол Павел, преуспял във всички добродетели;
Радвай се, защото са ти се отворили небесните врати и съкровища;
Радвай се, пребиваващ в Божията истина чрез добродетелите си;
Радвай се, защото Господ погледна към тебе и позна сърцето ти;
Радвай се, защото в своето сърце си потърсил Господа;
Радвай се, избрал навеки добрата част с Бога;
Радвай се, мислил за небесното, а не за земното;
Радвай се, запалена свещ, просветляваща тъмата на иверския народ;
Радвай се, отгледан от Господа на спокойни води;
Радвай се, защото Господ ти даде криле гълъбови да отлетиш и да си починеш в пустинята;
Радвай се, изобличаващ книжниците, садукеите и фарисеите на този век;
Радвай се, преподобни отче Гаврииле,
изповедниче и юродиви, всеславни чудотворче!

Кондак 5

Всички ние станахме нечисти, цялата ни праведност е като омърсена дреха и окапахме като листа от беззаконията си. Заради всичко това ветровете щяха да ни разпръснат, ако не бе изпратен при нас блаженият старец Гавриил, та да ни изобличи и вразуми, затова пеем на Бога: Алилуия!

 

Икос 5

В онова време безбожниците въстанаха със своето нечестие и прелест. Обърнаха устата си срещу небесата, езикът им гърмеше по цялата земя, думите им бяха като оръжия и стрели, а езиците им – като остър меч. Разрушаваха храмове и оскверняваха свети икони, гонеха православните и ги умъртвяваха. Докато траеше тяхното светотатство, Бог издигна от иверския народ избраник, скриващ с юродство Господните дарове в себе си, а ние му пеем така:

Радвай се, посрамил яростта на глухите аспиди;
Радвай се, пресладки наставниче на православните;
Радвай се, изобличение на слепите с очи и глухите с уши;
Радвай се, наставниче в доброто, даруван от Бога;
Радвай се, учещ ни да ходим по царския път;
Радвай се, покриващ с великодушието си немощите на ближния;
Радвай се, съразпънал се със Спасителя;
Радвай се, станал чудно дивен и непостижим по ум;
Радвай се, извисил се до небесни откровения;
Радвай се, разкриващ ни тайнственото с дара на прозрението;
Радвай се, утешаващ ни с изцеления;
Радвай се, услаждащ човешките души с проповедта на словото Божие;
Радвай се, преподобни отче Гаврииле,
изповедниче и юродиви, всеславни чудотворче!

Кондак 6

След много скърби и страдания, Ти, Господи, си изпратил на възлюбения Твой раб Гавриил Своята Истина и Светлина, с които си го напътил към Твоята света планина и небесни обители, затова ние недостойните го облажаваме и му пеем: Алилуия!

Икос 6

Този земен живот, изпълнен с многогрижие, е непостоянен и преходен, дните ни изчезват като сянка; неочаквано и бързо е напускането ни на този живот. Чрез наследената болка от трудовете нека да познаем смъртоносната краткост на този свят, за да го избегнем, като станем подражатели на нашия отец Гавриил и нему да пеем така:

Радвай се, проповедниче на покаянието;
Радвай се, вразумителю на прелюбодейците;
Радвай се, победителю на разорителите на нашата страна;
Радвай се, смиряващ силните на този век;
Радвай се, утешение на отчаяните;
Радвай се, плачещ с плачещите и радващ се с радващите се;
Радвай се, приятелю на грешните, наставящ ги на истинския път;
Радвай се, явяващ правдата;
Радвай се, извличащ людете от греховната бездна;
Радвай се, учещ на добродетели;
Радвай се, умъдряващ безумните;
Радвай се, проповедниче на правата вяра;
Радвай се, преподобни отче Гаврииле,
изповедниче и юродиви, всеславни чудотворче!

Кондак 7

Смъртни болки ни обхванаха и потоци беззакония ни заплашиха, когато безбожниците въстанаха срещу нас; адски болки ни връхлетяха и смъртни мрежи ни изпревариха. Скоро щяхме да погинем, ако Господ не ни бе изпратил блажения отец Гавриил, юродив заради Христа, който запали факела на Истината заедно с други отци, и сега с всички тях пеем на Бога: Алилуия!

Икос 7

Господи, Твоята десница е висока и людете не я познаха, защото завист завладя невежия народ, но сега огън погълна съпротивните. А ние, благодарни за дарувания нам от Теб отец, дръзновено му пеем така:

Радвай се, неуморни тружениче Божий;
Радвай се, неустрашими защитниче на отеческата вяра и иверската страна;
Радвай се, добри рабе на хитона Господен;
Радвай се, верни служителю на нашата просветителка, девицата Нина;
Радвай се, подражателю на проповедта на свети апостол Андрей;
Радвай се, приел от небесата благодат с пост, бдение и молитва;
Радвай се, целителю на немощните;
Радвай се, богат с дара на прозорливостта;
Радвай се, скрил зад юродството благодатта, почиваща в тебе;
Радвай се, изповедниче на Христовата вяра;
Радвай се, възлюбил Бога и ближния си;
Радвай се, простил на оскърбителите си;
Радвай се, преподобни отче Гаврииле,
изповедниче и юродиви, всеславни чудотворче!

Кондак 8

Когато нашият Спасител пожела да обогати Своето паство с тебе, преподобни отче, след многострадално странничество те засели в древната обител Самтавро, гдето са стъпвали нозете на нашата майка, равноапостолна Нина, и гдето тя е проповядвала словото Божие. Там и ти, отче, пребиваваше до време в мълчание и борба с помислите, разпалените стрели на лукавия, пеейки на Бога: Алилуия!

Икос 8

В твоята килия ти си претърпял силен мраз и зной, притеснения и поругания от близки и далечни заради праведното си слово, и си рекъл в мислите си: „Горко ми, майко моя! Защо съм се родил? Отвсякъде съм наказван и осъждан… силата ми намаля заради тези, които ме проклинат.“ Ти, отче, благославяше и се молеше според Господната заповед, за онези, които те мразят и обиждат, и враждуват срещу тебе, затова ние ти пеем така:

Радвай се, отче, достигнал мярата на мъж съвършен;
Радвай се, възлюбил, които те мразят;
Радвай се, унижил себе си, заради любовта към ближния;
Радвай се, постигнал висота, чрез смирението;
Радвай се, на светия град Мцхета, друг Иерусалим, сияещ диамант;
Радвай се, благодатни наследниче на богоносните наши отци;
Радвай се, избрани слуга на света Богородица;
Радвай се, верни градинарю на земята на Приснодева Мария;
Радвай се, дръзновени молитвениче за нас, православните християни;
Радвай се, верни сподвижниче за процъфтяването на Иверия;
Радвай се, придобил небесното отечество;
Радвай се, жителю на светия Иерусалим;
Радвай се, преподобни отче Гаврииле,
изповедниче и юродиви, всеславни чудотворче!

Кондак 9

Защитниче на истината, наставниче на правдата, страж на мира, триблажени Гаврииле, ти говореше на синовете на своето отечество: „Вървете люде, влезте в съкровищницата си и затворете вратата!“ Нека вашият плач да ви упокоява вечер, а радостта ви да става със зората, та да пеете заедно на нашия небесен Отец: Алилуия!

Икос 9

Преди да напуснеш своето тяло и този свят, ти по Божие повеление си се заселил в кулата на цар Мириан, където си изцелил мнозина от душевни и телесни недъзи. Други си изобличавал с дара на прозорливостта, а всички си наставлявал със словото Божие: с ангелски хляб ги нахрани и с жива вода ги напои, за да не ожадняват повече, както стана някога със самарянката, затова ние, отче наш Гаврииле, ти пеем така:

Радвай се, проповядвал в пълнота словото Божие;
Радвай се, изгонителю на нечисти духове;
Радвай се, подражателю на лечителите-безсребреници;
Радвай се, чудотворче на новия век;
Радвай се, образ на монашеското нестежание;
Радвай се, помощниче на намиращите се в беди;
Радвай се, тайниче на небесните тайнства;
Радвай се, оклеветен в пиянство;
Радвай се, уподобил се на праотците в поста;
Радвай се, подражателю на ангелите в бдението;
Радвай се, възненавидял суетата на този свят и разпнал се за него;
Радвай се, угодниче Божий;
Радвай се, преподобни отче Гаврииле,
изповедниче и юродиви, всеславни чудотворче!

Кондак 10

Посрамил си безбожните иконоборци, о, пречудни отче Гавриилие, когато много пъти си вадил от праха свети икони и си ги украсявал с любов, проповядвайки без страх, по подобие на свети Василий Велики: почитането на светите икони не е почитане на дърво и краски, а на самия Господ и Неговите светии, затова заедно с нашите отци да възпеем на Бога: Алилуия!

Икос 10

Когато ти бе открито свише, свети отче, времето на твоето отхождане, ти чудно много пъти казваше: „След кончината ми ме погребете на мястото, където е манастирската яма, пълна с прах.“ А ние приехме тези слова като смирение на юродивия. След твоето успение, свети отче, това място, предусетено от тебе, е свято за всички нас, затова те възхваляваме така:

Радвай се, наречен нов пророк;
Радвай се, смирил се пред Бога и людете;
Радвай се, изобличаващ гордостта със своето смирение;
Радвай се, че страхът Господен пронизваше и плътта ти;
Радвай се, плачещ за заблудените овци;
Радвай се, наставляващ ни чрез своето упокоение;
Радвай се, че твоята святост възсия в този свят;
Радвай се, гонен заради словото Божие;
Радвай се, отче, че твоите помисли са дълбоки и бездънни, и безумните люде не ги проумяват;
Радвай се, бездна на търпението;
Радвай се, че твоята уста и днес не престава да проповядва словото Божие;
Радвай се, че си познал Бога и си проповядвал името Му между близки и далечни;
Радвай се, преподобни отче Гаврииле,
изповедниче и юродиви, всеславни чудотворче!

Кондак 11

На Божия угодник, подражателя на ангелите, се покланяме заедно със сонмовете на всички светии и хвалебна песен пеем в негова памет, и Господа величаем: Алилуия!

Икос 11

Ти, чудни отче, си изричал пред всички мъдрост не от този суетен свят, а мъдрост Божия, тайна и съкровена, която Господ яви преди всички векове за нашето спасение, понеже бе писано: „Защото око не е виждало, и ухо не е чувало, и човеку на ум не е идвало това, което Бог е приготвил за ония, които Го обичат.“ И ние, просветени от тебе, ти пеем така:

Радвай се, защото Бог ти дарува съкровена мъдрост;
Радвай се, защото Господ те изпълни със Светия Дух и премъдрост;
Радвай се, придобил разумно сърце;
Радвай се, непознат от този свят в своята мъдрост;
Радвай се, намерил мъдростта с кротост и нищета;
Радвай се, праведниче, защото от твоите уста извира мъдрост по-сладка от мед;
Радвай се, посрамил този свят с Божията премъдрост;
Радвай се, безумни, заради Христа, който си ни умъдрил;
Радвай се, придобил мъдростта на змиите и кротостта на гълъбите;
Радвай се, мъдър в доброто и непорочен в злото;
Радвай се, дете по сърце, на когото Бог яви Своята воля, скрита от мъдрите и великите на този свят;
Радвай се, чрез Божията мъдрост призоваващ небесна радост;
Радвай се, преподобни отче Гаврииле,
изповедниче и юродиви, всеславни чудотворче!

Кондак 12

На много и различни изкушения си бил подложен ти, блажени Гаврииле, и изпитанието на твоята вяра породи търпение, а търпението ти имаше съвършено действие и чрез него ти стана съвършен, и нямаше грижа за нищо, но се обогати с Божията благодат, затова да възпеем с тебе на Господа: Алилуия!

Икос 12

Възлюбени мои братя, не нищите ли на този свят, но богати с вяра, избра Господ за жители на небесното Царство, което обеща на любещите Го? А на нас Бог дарува богоносния отец Гавриил, юродивия и изповедника, кроткия по сърце и съвършен по дела, за да служи на нас, немощните, а ние за тази благодат му пеем така:

Радвай се, под образа на безумен в този свят, избран от Бога, за да посрамиш мъдрите;
Радвай се, немощни, заради Христа, изпратен от Господа, за да посрамиш силните;
Радвай се, избраниче Христов, надарен от Бога с дара на утешението, милосърдието, смирението и мира;
Радвай се, намерил в пустинята дара на безстрастието;
Радвай се, защото твоите уста са пълни с пламъка на премъдростта;
Радвай се, защото твоят език изрече съд;
Радвай се, защото Божият закон е бил в сърцето ти;
Радвай се, защото Божият мир е утвърден в душата ти;
Радвай се, научен от Бога на любов;
Радвай се, получил от Светия Дух слово на премъдрост и знание;
Радвай се, приел от Светия Дух благодатта на изцелението и дара на прозрението;
Радвай се, избран съсъд на трите добродетели – вярата, надеждата и любовта Божия;
Радвай се, преподобни отче Гаврииле,
изповедниче и юродиви, всеславни чудотворче!

Кондак 13

О, триблаженни отче Гаврииле, приеми това хвалебно слово от нас, недостойните твои чеда, и се моли за нас пред престола на Светата Троица, проповядвана от тебе, та с тебе да пеем на Бога: Алилуия!

(Този кондак се чете 3 пъти, след което се четат Икос 1 и Кондак 1)

Молитва

О, чудотворче отче Гаврииле, ние сме твои агънца и овци от твоето стадо! Паси ни според заповедите на Христа, живия Бог, написани от Светия Дух не на каменни скрижали, а на плътските скрижали на непорочните сърца. Сега всички ние, твоите чеда по благодат, си спомняме твоята кротост, заради Христос. Ти много пъти си бил притесняван и гонен, бил си в немощ, но не в гибел. Винаги си носил мъртвостта на Господа Иисуса Христа в тялото си, та и животът Иисусов да се открие в тебе.
Затова те молим, богоносни отче Гаврииле, помени всички нас, които се надяваме на тебе, пред престола на Светата Троица, Която си изповядвал – да ни даде Господ да познаем Неговата свята воля; да се сподобим да намерим мир за душата и тялото си, та смирено да възнесем хвала на Неговата благост во веки! Амин!

Тропар, гл. 8

Духовно чудо на божествения гръм и гръмогласна проповед на любовта, подражател на мъчениците и бърз помощник в беди, похвала на грузинския род, преподобни отче Гаврииле, изповедниче и юродиви, моли Христа Бога да помилва душите ни!

Кондак, гл. 4

Избрал Божията добродетел и вяра, тежкото монашеско житие, а не мирските слабости, ти си я издигнал на висотата на съвършенството, като си скрил премъдростта си с юродство, и като изповедник, денем и нощем си бързал да прославяш Господа. Него моли непрестанно да ни избави от всякакви беди и напасти, за да те прославим, преподобни Гаврииле: радвай се, покрове на онези, които се надяват на тебе!

Величание

Облажаваме те, преподобни отче Гаврииле, и почитаме твоята света памет, наставниче на монасите и събеседниче на ангелите!

Превод: Мила Игнатова

Акатистът е публикуван в изданието “ Добрият старец Гавриил“, С., Омофор 2021

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...