Научна конференция на тема „Църква, идеология, трансхуманизъм“Центърът по систематическо богословие на Православния богословски факултет

във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“  

и  

фондация „Покров Богородичен“

организират

научна конференция с международно участие на тема

„Църква, идеология, трансхуманизъм“

Конференцията има за цел сериозна научна дискусия за отношението на Църквата към идеологическите влияния, и в частност трансхуманизма като най-новата идеология и утопия за човека. Събитието е с участието на български и чуждестранни учени в областта на богословието, философията, психологията, медицината и правото, и ще се преведе на 6 и 7 октомври 2022 г. в платформата Zoom.

Трансхуманизмът е относително ново явление, но като теория, идеология и утопия той има амбицията да бъде норма на мисленето за човека в епохата на постистината. В своите имитации на християнството трансхуманизмът е предизвикателство пред християнското съзнание, особено с безграничната вяра във възможностите на технологиите за създаването на „нов човек”. Днес културата на трансхуманизма постепенно се превръща в квазинаучна идеологическа матрица, в която се дават отговори на въпросите за човека и неговото бъдеще. Тъкмо това прави темата за трансхуманизма и въобще за идеологическото мислене предизвикателство пред църковното съзнание, превръща я в тема, която изисква критично богословско осмисляне и оценка.

На предстоящата конференция ще бъдат представени доклади на богослови, философи, социолози и психиатри от България и чужбина, които ще предложат своите гледни точки към всички тези актуални проблеми от позициите на църковната истина за човека. Организаторите на конференцията се надяват, че предстоящата научна дискусия ще бъде ориентир за християнската идентичност в съвременния глобализиран постмодерен свят. Модератор на събитието ще бъде д-р Свилен Спасов.

УЧАСТНИЦИ

Проф. д-р Димитър Попмаринов е от първите преподаватели и два мандата декан на основания през 1991 г. Православен богословски факултет във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Автор е на книгите: Религиите (кратък речник, в съавторство), София: фондация „Минерва“, 1994; Синът човешки. Образът в книга Даниил и междузаветната неканонична и апокрифна литература“ („Омофор“, 1999; второ издание „Омофор“, 2021); „Кратко въведение в Свещеното Писание на Стария Завет“ („Фабер“, 2001;); „Съвременни богословски проблеми“ (първо изд. „Фабер“, 2001; второ изд. „Омофор“, 2004); Orthodox and Wesleyan Spirituality. Lectures, Republic of Korea. Превод на кор. език, 2011; „Библейско богословие: академични есета“ („Омофор“, 2018); в съавторство „Свещеното Писание – Херменевтика – Богослужение – Диалог“ („Омофор“, 2018), „Между вярата и разума“ (четвърто издание „Омофор“, 2020) както и на редица научни студии, доклади и статии в български и международни издания.

Доц. д-р Мариян Стоядинов е завършил Духовната академия „Св. Климент Охридски” в София; специализирал е в Солунския университет. Преподава догматическо богословие, инославни изповедания и богословие на иконата в Православния богословски факултет във Великотърновския университет. Ръководител е на катедрата „Библейско и систематическо богословие“. Автор е на книгите: „Символите на Църквата – от апостолския век до тържеството на Православието“; „Божията благодат – богословско изследване“; „Църква. Общност. Общество“; „Иконология на догмата“. Преводач, редактор и издател на християнска литература.

 

Доц. д-р Свилен Тутеков е роден през 1974 г. в гр. Горна Оряховица (обл. Велико Търново). Завършва богословие и философия във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” през 1997 г. От 1998 г. е преподавател по християнска етика в Православния богословски факултет на същия университет. През 2003 г. защитава докторска дисертация, посветена на аскетическата антропология на св. Йоан Лествичник. От 2010 г. е доцент и преподава християнска антропология и етика в ПБФ на ВТУ. През 2005 и 2007 г. специализира в Богословския факултет на Белградския университет. Автор е на монографиите Литургични измерения на нравствеността (ВТ, 2000), Добродетелта заради истината (ВТ, 2009) и на над шестдесет студии и статии, посветени на теми от светоотеческата антропология, неопатристичното богословие, съвременната богословска етика, както и на диалога между православното богословие и съвременната философия. Превежда съвременна богословска литература от сръбски и руски език. От 2012 г. е директор на Центъра по систематическо богословие към Православния богословски факултет на ВТУ.

Д-р Свилен Спасов е магистър по биология със специалност „растително генно инженерство“, придобита в Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, и магистър по богословие от Православния богословски факултет на ВТУ „Св .св. Кирил и Методий“. През март 2019 г. придобива докторска степен по богословие, защитавайки успешно дисертация на тема „Генното инженерство: социокултурни и антропологично-етически аспекти“, с научен ръководител доц.д-р Свилен Тутеков. Като православен автор с интердисциплинарен подход, той пише в областта на биоетиката, изграждайки нови концептуални мостове между биологичното и етичното знание. В книгата му „От Вавилонската кула до Homo cyberneticus“ изчерпателно и подробно се разглеждат социокултурните и антропологично-етическите аспекти на генното инженерство, включително в контекста на православния биоетичен дискурс. Проследяват се историческите предпоставки за развитието на съвременните технологии и възникването на идеите на модерната евгеника.

Доц. д-р Наталия Христова е доцент в Катедрата по методика във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“. В периода 2006 – 2009 г. работи като учител по български език и литература в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.  Нейните актуални изследователски интереси са в сферата на философията и социологията на образованието, дигиталните технологии, алгоритмичната управляемост и трансхуманизма. Автор е и на книгите „Литературното писане в училище“ (2012) и „Трансхуманизмът и бъдещето на образованието (по литература)” (2021).

 

 

Д-р Николай Михайлов е психиатър и богослов, преподавател по психология в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Зам.-председател на Комисията по правата на човека и вероизповеданията и член на Комисията по култура в 40-ото Народно събрание. Автор на множество аналитични статии в периодичния печат.

 

 

 

Доц. д.н. Стоян Ставру е философ, доктор на науките при БАН. Участник е в дискусионни формати по темата „Християнство и наука“. Доц. Ставру  е доктор по гражданско и семейно право и доктор по философия на СУ „Св. Климент Охридски“. Преподавател по медицинско право и биоправо (първият преподавател в България по биоправо) в СУ „Св. Климент Охридски“ и в Нов български университет. Завършил е Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“ през 2002 г., със златна диплома. От 2010 г. е основател, основен автор и редактор на сайта ChallengingTheLaw.com; от същата година е съучредител във Фондация за развитие на правосъдието. От 2009 г. участва в изготвянето и редактирането на различни законопроекти в областта на медицинското и биоправо, сред които Законопроект за правата на пациента, Законопроект за изменение на четири закона във връзка с уредбата на заместващото майчинство, Законопроект за изменение на Закона за гражданската регистрация за допускане на възможността за погребване на мъртвородени деца и др. Активен участник и организатор на дискусии относно етичните и юридически регулации, следващи от биологичността на човека като морален и правен субект. През 2013 г. е организатор на първата в България Национална конференция по биоетика и биоправо „Тяло и достойнство“. Автор на монографии и статии, посветени на биоправната и биоетичната проблематика.

Прот.  д-р Добромир Димитров е роден през 1976 г. в Русе. Той е редовен асистент по църковно право в Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Член е на Обществото за канонично право на Източните църкви (SLEC). Изследователските му интереси са в областта на каноничното право, еклисиологията, аскетиката, пастирската психология и християнското изкуство. Специализирал е богословие в Regent’s Park College, University of Oxford. Автор на книгата: „Царствено свещенство. Канонично изследване върху развитието на йерархическите служения и устройството на Църквата през IV век“ („Омофор“, 2021), както и на статии в български и чуждестранни издания, лектор по актуални въпроси на богословието и съвременния църковен живот, иконописец.

Прот.  д-р Стоян Бербатов завършва богословие с бакалавърска образователно квалификационна степен в Богословския факултет „Св. Климент Охридски“ в Скопие, РС Македония през 1999 г. Прави магистратура по научната специалност „Богословие на личността и обществото“ в ПБФ на ВТУ през 2012-2013 г. На следващата година печели редовна докторантура по програмата „Християнска социология“ в катедра „Библейско и систематическо богословие“ на ПБФ на ВТУ. Ръкоположен е за свещеник от блаженопочившия Неврокопски митрополит Натанаил през 1997 г. Отец Стоян Бербатов дълги години е енорийски свещеник на благоевградския храм „Св. Архангел Михаил“, който благоустроява с помощта на създадената към храма енорийска общност. Същевременно развива активна просветителска дейност, той е един от инициаторите за създаването на Православния информационен център в областния град и дългогодишен негов ръководител. Понастоящем протойерей Стоян Бербатов е клирик на Западно- и Средноевропейска епархия.

Протопр. Николаос Лудовикос е гръцки духовник, преподавател по догматика и философия в Солунската църковна академия. Изнася лекции в Православния институт на Кеймбриджкия университет, в университета в Дърам и в други висши училища и изследователски центрове в Европа. Автор е на книги, студии и статии, посветени на въпросите на пастирското богословие, православната догматика и психотерапия. на българските читатели е познат със събраните в два тома слова и беседи, които авторът е изнесъл при различни случаи: „Беседи“ I том („Омофор“, 2015); „Беседи“ II том („Омофор“, 2017)

 

Доц. д-р о. Милан Джорджевич е роден в Скопие. Завършва богословие в Скопие, след това магистратура по средновековна философия във Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализира в Кьолн, където защитава дисертация на тема „Синтезът на традицията у св. Николай Кавасила“. Преподава християнска философия и съвременно православно богословие в Православния богословски факултет на Скопския университет. Автор е на множество статии и няколко книги в областта на християнската философия и диалога на Византия със съвременната философска мисъл.

 

Д-р Боян Йованович е роден през 1969 г. в гр. Чачак, Сърбия, живее и работи в Подгорица, Черна Гора. Завършва Факултета по политически науки в Белград. Магистър е в същия факултет в областта на социологията на културата и получава докторска степен като защитава дисертация в областта на европейската интеграция. Владее английски и руски език, работил е във Факултета по политически науки в Белград като асистент в курса Основи на политическите науки. Работи в Историческия институт на Университета на Черна гора, в момента пише книга с работно заглавие „От хуманизма към трансхуманизма“. Автор е на книгите: „Стратегия на десубективизацията“ (Dignitas, Цетине 2003), „Цивилизация в преход“ (Dignitas, Цетине, 2005), „Дигитален деспотизъм“ (Plima/Nova knjiga, Подгорица, 2008; Sion, Загреб, 2010), „Трансхуманизъм: Човекът след човека“ (Медийна култура, Никшич, 2017), „Federacija under Construction: Европейският съюз и бъдещето на национално-териториалната държава“ (FDES, Подгорица, 2017), „Европеизация на Черна Гора“ (Матица Черногорска, Подгорица, 2020 ), „Civitas Maxima” (Nova knjiga, Подгорица, 2021).

 

ПРОГРАМА

6 ОКТОМВРИ 2022, ЧЕТВЪРТЪК

10.00 ч.    Откриване

10.15 ч.    Доц. д-р Мариян Стоядинов – “Богословие и идеология”

10.45 ч.    Проф. д-р Димитър Попмаринов – “Библейското разбиране за човека vs трансхуманизма”

11:15 ч.    Дискусия

11.45 ч.    Д-р Николай Михайлов – “Църква, идеологии, трансхуманизъм”

12:15 ч.    Дискусия

12:45 ч.    Почивка

14:00 ч.    Д-р Боян Йованович – “(Транс)хуманизмът и краят на модерността”

14:30 ч.    Доц. д-р Свилен Тутеков – “Трансхуманизмът – orthodoxia на постантропологията. Богословски прочит на идеологическия наратив за “човека след човека”

15:00 ч.    Дискусия

15:30 ч.    Кафе пауза

16:00 ч.    Доц. д-р о. Милан Джорджевич – “Обожението срещу Homo Deus. Богословски поглед към научно-популярната публицистика на Ювал Ноа Харари”

16.30 ч.    Дискусия

17.00 ч.    Закриване на първия ден

7 ОКТОМВРИ 2022, ПЕТЪК

10.00 ч.    Д-р Свилен Спасов – “Трансхуманизмът в богословска перспектива – към една бъдеща визия”

10.30 ч.    Доц. д-р Наталия Христова – “Трансхуманизмът и бъдещето на нашите деца”

11.00 ч.    Дискусия

11.30 ч.    Прот.  д-р Стоян Бербатов – “Теорията за правата на човека – смокиновият лист на  политическото (пост)богословие”

12.00 ч.    Дискусия

12:30 ч.    Почивка

14.00 ч.    Доц. д-р Стоян Ставру – “Асистираната репродукция – липсващи хоризонти и невидими граници”

14.30 ч.    Прот.  д-р Добромир Димитров – “Антропоцентричната идеология като основание за евтаназията и отговорът на Църквата чрез богословските критерии за „добър живот“ и „добра смърт”“

15.00 ч.    Протопр. Николаос Лудовикос – „Фундаменталистична модернизация: от Гроций до Хобс“

15.30 ч.    Заключителна дискусия

17.00 ч.    Закриване

Конференцията ще се проведе онлайн в платформата Zoom. Можете да заявите участие чрез регистрационния формуляр по-долу в тази публикация. Регистриралите се участници ще получат линк за включване в конференцията и ще могат да участват в дискусиите (моля, прочетете внимателно условията за участие в края на формуляра, включен в публикацията). Срокът за регистрация е до 17.00 ч. на 5 октомври 2022 г. Можете да проследите събитието на фейсбук профила на Православие БГ и да задавате въпроси в коментари. Броят на участниците е ограничен с оглед предвиденото време за дискусии.

Ако желаете да зададете въпроси към лекторите, без да се регистрирате и да се включвате на живо, можете да зададете въпросите си от този формуляр>>>

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...