Андреевски четения организира Варненската и Великопреславската света митрополияБЛИЗКИ ТЕМИ: