Архим. Василий е новият протосингел на Софийската митрополияБЛИЗКИ ТЕМИ: