Беседа на тема „Бракът в Стария и Новия Завет“ предстои през февруариБЛИЗКИ ТЕМИ: