Патриарх Неофит се срещна с апостолическия нунций в БългарияБЛИЗКИ ТЕМИ: