Повече духовна светлина в нашите училища!Може да харесате още...

1 Отговор

  1. Опорните доводи на този текст, който е писан в една обстановка, която е била много по-малко грамотна и с много по-слаби етнокултурни контакти, се състои в историческите заслуги на Църквата, в нравственото възпитание на младежта, в обществените ползи и в вуждата от духовно израстване. Основната мотивация обаче да се иска вероучение е богопознанието и оттам откриването на истината в живота на човека и неговото душевно спасение във вечния живот, който е обещан от Христос. Именно култа към истината, милостта, справедливостта, любовта към ближния и честността правят от християнството велика религия, която е основана не на силата или на коноспирацията, както е основа на обществения живот в България след 1878 година, а е основана на знанието, морала, добродетелта и силата да водиш публичен дебат в името на Христовата истина и саможертва за спасението на човечеството. Историческите заслуги на Църквата могат да бъдат признати с издигането на паметник, но Истината иска слово и познание.