Право на отговор на проф. Румен ВаташкиВ редакцията получихме писмо от проф. Румен Ваташки с искане за предоставяне на право на отговор във връзка с публикуваното в Православие.БГ интервю с отец д-р Теодор Стойчев относно закриването на богословската катедра в Шуменския университет. Публикуваме пълния текст на писмото на проф. Ваташки…

Уважаеми колеги,

Във връзка с интервюто на д-р Теодор Стойчев, което се отнася за закриването на катедра „Теология” в Шумен, публикувано в сайта „Православие България” на 30 март 2017 г., в което на няколко пъти се споменава името ми, считам за необходимо да дам следните пояснения:

Ръководството на катедра „Теология” в лицето на доц. Стефанов положи максимални усилия да изпълни препоръките на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) и да укрепи катедрата по богословие в Шумен с хабилитирани преподаватели на първи основен трудов договор, но деканското и ректорското ръководство не ни позволяваха заради икономия на средства.

От деканското ръководство на ФХН предпочитаха да каним хабилитирани преподаватели от други университети. За съжаление, те не се оказаха на нужната академична висота и саботираха всячески учебната, административната и научноизследователската дейност в катедрата, т.е. не си взимаха редовно часовете, не присъстваха на катедрените заседания и не даваха съгласието си част от научната им продукция да се брои за катедрата. В същото време редовно взимаха заплатите си от ШУ.

Доц. Ивайло Найденов многократно ни заплашваше, че ако не обявим конкурс за д-р Теодор Стойчев, ще напусне, а през февруари доц. Риболов, който също лобираше за него, подаде оставката си. Така бройката ни падна под минимума. В това се изразява благодарността им към нас да преподават в катедрата по богословие.

През 2015 г. държавата се намеси в управлението на Шуменския университет чрез Националната агенция за оценяване и акредитация във връзка с плагиатствата на проф. А. Кръстев. Основната вина за ниската акредитационна оценка на катедрата по теология е на ректорското и деканското ръководство, които си затвориха очите за плагиатствата на проф. А. Кръстев, който беше ръководител на катедрата. Заради този случай получихме и по-ниска оценка при институционалната акредитация на университета. Намесата на държавата принуди ръководството да освободи проф. Кръстев.

Проф. Колев няма никакви основания да закрива катедрата ни, тъй като във връзка с приключилата в НАОА процедура за следакредитационно наблюдение и контрол нашето направление наскоро получи решението на Акредитационния съвет, прието с протокол №2 от 19.01.2017 г. Констатацията е, че катедра „Теология” при ШУ изпълнява програмата от мерки за отстраняване на констатираните слабости, посочени в решението на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства от 4.02.2015 г. (протокол №2), с получена оценка 4,63 (четири цяло и шестдесет и три стотни) при програмната акредитация на професионално направление 2.4 „Религия и теология” за образователно-квалификационната степен „бакалавър” по специалност „Теология”. Потвърдената оценка е най-добрият вариант в подобни случаи. Винаги сме изпълнявали плана за прием на студенти. Специалността ни е приоритетна и защитена.

Причина за закриването на катедрата по теология е, че с доц. Стефанов се противопоставихме на нагласен конкурс, спуснат отгоре за д-р Теодор Стойчев, който се занимава с библеистика (Нов Завет). Д-р Стойчев преподава при нас на хонорар, но се оказа протестантстващ богослов. Според доц. Стефанов той оспорва установения брой тайнства в Църквата и предизвиква смущения сред студентите. По отношение на празника Въведение на Пресвета Богородица в храма също заема неправославна позиция. Според д-р Т. Стойчев въвеждането на Мариам в Светая Святих на Йерусалимския храм не е могло да се случи и става въпрос за легенда.

На 13 януари 2017 г. се проведе заседание на катедрата по теология. На него ръководителят на катедрата доц. д-р С. Стефанов предложи доц. д-р Анна Маринова за хоноруван преподавател, който да води семинарните упражнения по дисциплината „Въведение в Стария Завет” – 55 ч (Протокол № КД-01-06 от 13.01.2017 г.).
Няколко дни по-късно доц. Стефанов получава телефонно обаждане от митрополит Йоан, който го заплашва, че ако назначим доц. Маринова, която владиката определя като ПРОТЕСТАНТКА, той няма да ни изпраща студенти. Решението си ще сведе за изпълнение и до енорийските свещеници в епархията, за да не ни изпращат студенти.

Доц. Стефанов е църковен човек, изпълнен с благочестие и смирение. Поради това проявява послушание и пропуска името на доц. Маринова в доклада си пред ФС на ФХН. Това става със знанието на деканското ръководство.

Междувременно в интервю за сайта „Добротолюбие” митрополит Йоан признава за намесата си, но в по-мека форма. Цитирам: „Та когато аз съм предложил една кандидатура, съм го сторил, първо – защото съм имал основания, и второ – защото като митрополит на Варненската и Великопреславска епархия имам пълното право да дам своето мнение по отношение на някои от кандидатите и да предложа такъв, особено когато е поискано моето мнение”.

Истината е, че през последните години ние усилено търсим контакт с дядо Йоан и показваме нужното уважение към него като епархийски архиерей, но владиката не откликва и не ни помага при набирането на студенти. Той дори не отговаря на многобройните писма на доц. Стефанов, свързани с кандидатстудентската кампания, но с удоволствие общува с определени богослови от София.

Съгласно чл. 13 от Конституцията на Република България религиозните институции са отделени от държавата. Вътрешноорганизационният живот се урежда от техните устави. ШУ „Епископ Константин Преславски” е автономен държавен университет и по отношение на конкурсите изпълняваме препоръките на Националната агенция за оценяване и акредитация. Ние желаем да има повече прозрачност при обявяването на конкурси, като се отчитат интересите на специалността ни.

По отношение на кандидатите не трябва да има никаква дискриминация, за да не се нарушават основни конституционни права на гражданите, които са гарантирани от Конституцията на РБ.

Вече е трудно да се определи конфесионалната принадлежност на богословите. Проф. Кръстев официално беше православен и се ползваше с доверието на по-голямата част от членовете на Св. Синод и след като открадна два труда на архимандрити, служители на БПЦ. Трябва да оценяваме хората професионално и по делата им. Все пак Шуменският университет е автономна институция, държавен университет, а не епархийско или енорийско училище под ведомството на митрополит Йоан.

От сайта на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” става ясно, че в новата специалност – „Религията в Европа” преподават проф. Владимир Градев, който е католик, проф. Паруш Парушев, ректор на „Св. Тривелий” – протестантски институт. Другият протестант в новата специалност е пастор Евгени Найденов, който напусна „Св. Тривелий”. Любопитното е, че в Богословския факултет на СУ има и докторанти, които са протестанти.

В началото на март пуснах жалба в дирекция „Вероизповедания” и настоях държавата да вземе необходимите мерки, които да гарантират ненамесата на Варненския и Преславски митрополит в кадровата политика на катедрата по теология в ШУ „Епископ Константин Преславски”.

Факт е, че митрополит Йоан не се обяви срещу закриването на катедрата по теология в Шумен. Жалкото е, че закриването й става преди Великден, в дните на Великия пост, когато трябва да покажем смирение. Това показва каква е вярата на извършителите и вдъхновителите на това деяние.

С уважение: Р. Ваташки

6 април 2017 г.“

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

Подкрепете сайта

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...