Св. Григорий Палама за живота на верните в светапроф. Георгиос Мандзаридис

Животът на верните в света има посока обратна на онази, която се проявява в живота на Адам и която го довежда до грехопадението. На мястото на непослушанието идва пълното покорство на верния пред волята Божия, а вместо греховно въжделение към света и към греха вярващият усъвършенства любовта си към Бога. Христос дава образеца и силата за този нов път на човешкия живот. Единствено чрез общността на благодатта Христова и чрез подражанието на Неговия живот човекът става способен да върви по пътя на възвръщането си към Бога. Тези два елемента подражанието на Христа и общението с благодатта Му, са не- разривно свързани. Обновяващата Христова благодат предлага на човека своя израз чрез живота в Христа. Освен това животът в Христа може да се мисли и да съществува единствено като плод на общението с Него.

Подражанието на Христа не се схваща от Палама просто като нравствено съгласуване на живота на верния по образеца на Христа, а като пълно преображение в Христос на цялото човешко същество. Поради това и подражаващият на Христа не ограничава своята перспектива само в историческия Иисус, а гледа и към Христос на вярата. Христос, Който седи от дясно на величието на Отца, призовава вярващите към подражание (μίμησις). Начало на това подражание е кръщението. Чрез него човек умира заедно с Христос, за да се изправи заедно с Него в новия живот, който е подхранван и направляван от присъствието на Неговата благодат. В този нов климат се упражнява нравствен живот, който представлява и средството за движение на подражанието на Христа. Този нов живот приема особен характер. Той не е повече просто плод на човешки усилия, а е дело на съдействието (συνεργία) на верния с Христа. Този факт не само не намалява значението на приноса на човека, но дори го въздига чрез свързването му с Божията благодат. Човек е длъжен да отрече себе си, да надвие своите слабости и да се откаже от тщеславието на своята индивидуалност, за да срещне ближния и Бога. Св. Григорий Палама пита:

„Как да ни спаси, прослави и въздигне нас, които не сме избрали смирението, които не сме проявили лю- бов към единородците си, които не сме придобили душите си заради послушание на изкушенията, които не сме следвали пътя, водещ спасително към вечния живот през тесните порти…?“1

Нуждите на ближния не оставят Христос безразличен. В лицето на ближния верният намира и служи на Христа. Разбира се, както вече казахме, Палама и цялото монашеско предание на Изтока познава и по-висш стадий на духовен живот, в който човекът постига непосредствено общение с Бога и избягва всяка възможност за общуване с ближния. Този стадий обаче, предназначен за определена група хора, не отрича предходния, а напротив – просто го надхвърля. Върховната и крайна точка на подражанието на Христа или пълнотата на нравствения живот на верния се намира в безстрастието и обожението на човека2. Двете последни значения на „безстрастие“ и „обожение“ имат главна роля при правилното разбиране на учението на Палама, както и за цялата православна традиция.

Безстрастието, за което говорят източните отци, е напълно различно от стоическото безстрастие или от безстрастието на неоплатониците. В светоотеческото предание то не означава умъртвяване на страстността, а нейното преобразяване. Човекът няма в себе си зли природни сили, които трябва да бъдат изкоренени, а има просто разконцентрирани природни стремежи, които трябва да бъдат преобразени. Ако човекът умъртви страстите си, ще бъде неспособен да върши и добро. Последното обаче е неприемливо. Онова, което Бог изисква от човека, е трансформирането на неговите сили от лукавството към благото, от „света“ към Бога3. Оттук става ясно, че „безстрастието“, въпреки своето етимологическо значение, представлява в същността си божествена страст. Тази страст достига върховната си точка в божествения ерос, който тайновъвежда в обожението.

Обожението на човека не предполага превръщането на човешката природа в божествена, нито причастност към божествената същност. Придържането към такава позиция води до пантеизъм. Обоженият човек получава от Бога по благодат онова, което Той има по природа4. Обоженият човек е следователно бог „по благодат“, а не „по природа“ „обоженият чрез благодатта ще бъде всичко, което Бог е, освен тъждественост с Него по същност“5. Същността на Бога следователно остава непричастна дори и за обожавания. Единствено нетварната Му обожваща енергия е достъпна за причастност. При положение обаче, че тя е природен израз на Божията същност, единяващият се с нетварната обожваща енергия е причастен на Самия Бог, Който по този начин се явява антиномично като непричастно причастен6. Обожението на човека и като действие от страна на Бога, и като лично усвояване от страна на човека е свързано с историята. Обожението е извършено за първи път в историята в лицето на Христос, следователно то става достъпно за хората посредством общението им с живота на Христа и обожаващата благодат на Светия Дух още в тукашния живот. Божието Слово, Което веднъж дойде на земята и обожи човешката природа, остава посредством Светия Дух в Църквата и обожава ипостасите на онези люде, които се принасят в дар на Бога и се стремят да станат достойни за Неговия дар.

Обожението на човека начева в тукашния живот и завършва в бъдещия. То не се отнася само до човешката душа, но и до тялото на човека. Целият човек като психосоматично цяло е причастен на божествената благодат и се обожава. Затова не се изисква излизане на душата от тялото или крайното отстраняване на тялото в смъртта, за да изпита човек опита на обожението; по-скоро е необходимо преображение на целия човек чрез умъртвяване на плътското мислене и чрез единение с благодатта на Бога.

Бъдещият век за християнина е сегашният във възможност и в рамките на самата история. Разглеждането на времето в Църквата е по същността си различно в сравнение с това извън нея. Като следва древното патристично предание, св. Григорий Палама сравнява цялата история на света с една седмица, която бива наследена от осмия ден, от вечния живот. Той казва: „Този век, седмичният, е съставен от четири сезона, части и елемента, и на онези, които в тоя век правят себе си причастни чрез дела на страданията на Христа, той поднася празника на Петдесетница, който начева от осмия ден и в осмия има своя свършек, като надхвърля седмицата и четворицата (за която споменах); той посредством възкресението Господне и възнесението след това изобразява бъдещото възкресение на човешкия род, въздигането в облаците на достойните, за да срещнат Господа, и накрая последващото във вечността съпребиваване и почивка при Бога“7.

Встъпването в осмия ден се осъществява чрез възкресението. Именно Христовото възкресение въвежда осмия ден в историята. Вярващите, като членове на тялото Христово, вече са причастни от настоящия живот в Неговото възкресение и живеят есхатологично в осмия ден. Поради това и празнуването на неделята от християните като празник на осмия ден има есхатологичен характер. Неделята е предобраз на началото на следващия век, който в пълнотата си бива изобразен от празничния кръг Петдесетница. Иначе периодът на Великата Четиридесетница е символ на настоящия живот, затова е и по принцип период на борба и мъка8.

Откъс от „Паламика“ на проф. Георгиос Мандзаридис, Омофор 2016, превод: Светослав Риболов

Бележки

1 Омилия 32. PG 151, 285D-288A.

2 Омилия 21, 35. PG 151, 277B, 448D-449A; В защита на свещено­ исихастващите, 2, 2, 20, 528.

3 В защита на свещеноисихастващите, 2, 2, 19, 526: „Философе, ние обаче не сме научени, че безстрастие е умъртвяването на страстния дух на душата. А пренасянето му от по-лошо към по-добро и действието по нагласа към божественото, при положе- ние че изцяло е отвърнат от лукавото и насочен към доброто, и този е безстрастен, който лукавите нагласи е изоставил, а се е обогатил в благите“.

4 Разговор на православен с Варлаам, Codex Coisl. 100, fol. 39r:

Божеството на Бога е присъщо на истинно обожения, също защото се е съединил с Него и у Него по благодат се е обожил, като не е изоставил собствената си природа, а е станал свръх- природата си“.

5 Омилия 8. PG 151, 101D.

6 Виж Диалогът Теофан. PG 150, 937D.

7 Омилия 19. PG 151, 249CD.

8 Пак там. Срв. Декалог за законодателството в Христа. PG 150, 1096A.

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...