От свое име…Може да харесате още...

3 Отговори

 1. G.Mardirossian каза:

  Поздравления, госпожо Диварова! В това бездуховно време! Гордеем се с Вас!
  проф. Гаро Мардиросян

 2. прием ШУ 14 юли 2011 каза:

  Отшелници в Кавказ –
  http://www.rusvera.mrezha.ru/638/10.htm

 3. Стефан Чурешки каза:

  В чужбина има адекватно съотнасяне на формата и същината на явлението от битието на човека. В България заради мистичната народна конспирация и управлението на комунистите има разминаване между форма и същност. в руските текстове на вярата особено с едържи на изясняване на понятието за същина, т.е. истинност на проблема и на повдигнатия въпрос. У нас заради политиката на БКП и народната конспирация истинските хора, които могат да дадат зърното на вярата и да разсеят тъмнината на злото и на суеверието често пъти нямат нищо общо с формата на БПЦ. така например на Запад няма читалища, но има университети и клубове, школи и училища, които са на по.високо ниво от масовата посредствена българска читалищна култура. Там не се ходи при хора с раса, които са илитерати, а се финансира и се чете висока литература, като писателя сяма пише, а работника робетйки го издържа за да получи висок продукт. Фактически у нас има масовка, която е нискокачествена, а професионализмът е занемарен, освен в МВР.