В Белград проведен научен дебат за биометрията в личните документи и свободата на личносттаБЛИЗКИ ТЕМИ:

Споделете в социалните мрежи