Международна конференция „Правата на човека в християнската традиция“Може да харесате още...

1 Отговор

  1. valentine каза:

    Моят опит от работата ми в Патриаршията на Руската православна църква (РПЦ), а също така опитът от работата ми с редица християнски организации и мисии в света, ми подсказва, че документът „Основи на учението на РПЦ за достойнството, свободата и правата на човека” от юни 2008 г. тепърва ще се разглежда от лидерите на църквите по света – както от православните, така и от неправославните. Не защото това е документ на една голяма и силна с вярата си християнска църква, а защото в него са отразени истини на християнското учение, които се споделят от всички (или поне от повечето) християнски изповедания. И тези истини ще бъдат казвани толкова по-високо, колкото повече светската държава потиска религиозната свобода на вярващите.

    Българските читатели могат да намерят документа на български език в книгата „Мисионерската дейност на РПЦ днес”, която може да се закупи както от книжарницата на фондация Покров, така и онлайн.