Още за кризата в Кипърската АрхиепископияМоже да харесате още...

1 Отговор

  1. архим. доц. д-р Павел Стефанов Георгиев каза:

    Църквата „Св. Петър и Павел“ в Търново е стенописана през 50-те години на ХV в. Това доказвам в сп. „Старобългаристика“, 1992, № 1, с. 58-72.