Псалтир от ІХ век открит в торфено блато в ИрландияБЛИЗКИ ТЕМИ:

Споделете в социалните мрежи