Германия: Интегриране на религията с биологията?Може да харесате още...

2 Отговори

  1. dr rossy_koleva каза:

    Спорът, разразил се в Германия е стар като света – спорове относно божието сътворение е имало още във времето на Авраам и Моисей. Само, че тогава дилемата е била религия или магия. А днес – наука или религия. Всеки чел Достоевски знае, че рационалистът, разбиран като материалист не може да осмисли света и вселена чрез духовното и ирацинолното. Той вижда материята и разсъждава единствено с категориите на материализма. Искате да го промените материалиста – невъзможно, Писанието казва, че всеки ще постигне толкова от божието знание, колкото му е дадено свише. Кои сме ние да променяме света и предопределението.

  2. dr rossy_koleva каза:

    Не можем да се борим с материалистичното мислене – щом на някой му харесва да има за баща и майка маймуната – нека си остане там. Ние можем единствено да се борим на нивата на своето учение. Да се стремим да го популяризираме, да го представяме достъпно и разбираемо за брата си, който търси смисъла на своя живот. А тези хора са много и поне в посттоталитарна България са стотици. Това е пътя за спасение на човека – и спасението на човека няма цена и е най-висша ценност. Такава е била за Христос – нека се опитаме да следваме пътя, предначертан от нашия човеколюбив Бог