Международната конференция „Православното богословие и науките“Може да харесате още...

5 Отговори

 1. о. Павел каза:

  В такива обзори на събития не е редно повествованието да се води от 1 л. ед. ч. – „аз твърдя“, „моята гледна точка“ и пр., защото това не е дневник или поема.
  .
  „Християнството… е единствената религия, която не опростява света“. Точно това е неговият проблем, защото във все по-усложняващия се свят печелят религиите, които предлагат прости и задължителни решения. Например ислямът.

 2. о. Павел каза:

  Папата благославя еврейската масонска ложа Бней Брит!
  .
  Papal Address to B’nai B’rith
  „Jews and Christians Can Cooperate for the Betterment of the World“

  VATICAN CITY, MAY 12, 2011 (Zenit.org).- Here is the address Benedict XVI gave today to representatives of B’nai B’rith International („Sons of the Covenant“ in Hebrew), the oldest Jewish service organization in the world.

  Dear Friends,

  I am pleased to greet this delegation of B’nai B’rith International. I recall with pleasure my earlier meeting with a delegation of your organization some five years ago…

  With these sentiments I invoke upon you and your families the divine blessings of wisdom, mercy and peace.

  email this article:
  http://www.zenit.org/article-32551?l=english

 3. Стефан Чурешки каза:

  Да, прав е о. ПАвел – ВМРО опростява нещата и наказва къде с юмруци , къде с яростна словесна атака тези, които не са православни. И Осама бин Ладен опростяваше нещата – наместо да търси икономически подем в арабския свят срина търговските кули в Америка. А сега сериозно – въпросът за отношенията между религия и накуа съм го повдигал нееднократно, дори търся религиозен прочит на българската история, защото богословието се сблжава най-вече с хуманитарните науки поради особеностите на словесността, която е най-сложната степен на познание на човечеството и винаги съм прелидарл за по-голямо финансиране на хуманитаристиката, защото идеята за робота, която днес е част от техниката и идеята за пътуване до Луната, която американицте осъществиха е идея на писатели. Но аз нямам научна титла, т.е. не участвам в партийно-политическите комбинации в науката и освен това търся истината без да продавам православие и религиозност, затова нямам място на такива форуми. Вж. новия ми блог.

 4. Стефан Чурешки каза:

  Ссистемата на оценки, възнаграждения и обществено признание в неконспиративните общества е система по принесени ползи вследствие на показани знания и положен труд. Българската мистична конспирация в името на святобощнародно дело обаче лансира хора по степени на заслуги към полицията и войската – нашето традиционно амплоа още от скитския ни период. В областта на познанието изобщо е известно, че всяко последователно логическо познание в основата си лежи на аксиоми, т.е. постановки, които не могат да се докажат, но ние приемаме за верни и в теоремното знание наистина се оказват верни, т.е. имат достоверна практическа приложимост. В областта на религията такава проверимост са чудесата край икони, мощи, свещени места, връзването на молитвата на свещеника, промени в живота ни, които отдаваме на Бога и светиите. особена важна за християнството като опитно проверима фактологична наука е историята. Затова в религията нещата зависят от връзката на попа с Бога и от словесността като познание.

 5. Стефан Чурешки каза:

  Сспособността за словесност е божествен дар, който следва да бъде издирван то БПЦ, възнаграждаван, финансиран и развиван. Ние не сме обращъли внимание на философията, защото сме я считали за културно мошеничество и освен това сме почитали хората, които имат пряка връзка с Бога – като имаш пряк контакт с Бога наука и познание не ти трябват. Всъщност философията и богословието, където езиковостта е условие без което не може са в оснавата на пирамидата на човешкото познание и хората, които имат дар да философстват и да богословстват следва да бъдат лансирани у нас, ако следваме европейската традиция в познанието, а не искаме да си правим наша си, българска наука. Следва да се отболежи, че буквите са 30 и тяхната комбинация дава много по-перспективни светове на познанието, откокото комбинацията на цифрите, които са 1О. В математиката и физиката най-сложните задачи са с думи, което показва превъзходството на словесността. Но БПЦ е религиозно БКП и не знае
  http://chureshki.wordpress.com/