Православното богословие в съвременния святМоже да харесате още...

2 Отговори

  1. Този богослов нещо не е разбрал от съвременния свят. Съвременният свят е силно граматизиран, като Църквата не държи контрола върху образованието и интерпретациите на знанието. Съвременният свят е направил всички възможни прочити на свещените книги и единствен остава отворен въпроса за мотивите и принципите на изоставеното знание от Църквата при съставянето и редакцията на свещените текстове. Интересът към вярата в наши дни се крепи на възможността за Божие откровение и способност на духовенството да разпознава духовете, както е заръчал Христос, да тълкува Божията воля за съдбата и мястото на човека, да разяснява Божия промисъл и да помага на хората, които животът е ощетил. Другият момент на интерес е интересът към състоянието и деянията на религиозните хора през комунизма с оглед тяхното мъченичество и житейска философия. Православният свят обаче не признава нито мъченичество на българите , нито способностга им за тълкувание на Божията воля. А БПЦ?
    http://geom-bg.com/?p=28966

  2. Църквата живее с идеята, че е богоизбрана общност, която в миналото е имала пълен контрол върху живота на хората. Секуларизацията обаче поставя много въпроси пред Църквата. Първият проблем е, че секуларизацията казва, че на Църквата може да се държи сметка и че делата, помислите и намеренията на църковното ръководство могат да минат през граждански съд, чиито принципи са основани на общохуманна философия, овладяване на научните закономерности и разгадаване на тайните на битието и на бъдещето на човечеството по опитно познавателен път на общата философия, политология, социология и футуристична хуманитаристика. Това е философският аспект на съда над Църквата през комунизма. Тогава Църквата се съхрани чрез позоваване на национални заслуги в миналото, чрез връзки с международната религиозна общност, чрез застъпничество на съветските другари, които имаха респект към православието, чрез мъченически жертви и благодарение на все още ниската грамотност на българите. А днес БПЦ какво прави ?