Категория: Право

Саморазправата – търсене на справедливост или престъпление

Мнения на свещеници След терористичен акт, тежко престъпление или улични вълнения започват саморазправи. Кондопога, Далечният Изток, Бирюлево… (в България – Катуница, Видин и още много други – бел. прeв.).

Проектозаконът за детето – засяга ли ме това?

По повод законопроекта за детето вече са изказани множество мнения, както на изявени специалисти в областта на правните науки, така и от страна на безспорни православни, а и не само православни християнски авторитети. Наемам...

Страсбург отряза разколниците

Съдът в Страсбург сложи точка на делото, заведено от разколниците в БПЦ. Отряза основните им претенции, някои от които отиваха не просто отвъд правото, но и отвъд здравия разум. И поля с леден душ...

12 тезиса за религиозната свобода

По повод на забраната, наложена от Европейския съд по правата на човека за окачване на кръст в класните стаи в Италия, публикуваме "12-те тезиса за религиозната свобода" на д-р Мартин Кюглер от международната правозащитна...

Покаяние и наказание

Социалната справедливост и идеята за пълна отговорност За разлика от чувството за лична, семейна, родова, племенна, кланова справедливост, прерастващо стихийно в ирационално отмъщение и мъст, нерядко далеч надхвърляща стореното зло с нови несправедливости и...

Съдебната власт в Българската православна църква

Приетият от VI Църковно-народен събор на 11 декември 2008 г., в Рилската света обител (публикуван в „Църковен вестник”, Извънреден брой, 09.01.2009 г.), Устав на Българската православна църква (УБПЦ) – Българска Патриаршия в своя чл....

Църквата и солидарността

Свобода, справедливост и солидарност – етически принципи на християнското социално учение на Църквата и духовно-нравствени ценности на гражданското общество През последните години у нас много често се повдигат въпросите за ролята на Църквата в...

Духовно-ценностният смисъл на Православието в епохата на постмодернизма

  Благодаря на организаторите за предоставената ми възможност да участвам в настоящата конференция. Особено съм доволен от широките рамки на така зададената тема, което ми позволява да споделя някои размисли от богословски характер относно...

Вяра и разум за гражданското общество

  Интригуващо е заглавието на настоящата конференция. Съчетанието на двете понятия „вяра” и „разум” е азбукарско предизвикателство за всеки философ. Богословите пък приемат предизвикателството като въпрос на чест в борбата за правото на свобода...

Идолите на свободата*

  Демокрацията в светлината на християнската традиция В началото на 90-те години по света нашумя прочутото пророчество на Фукуяма за “края на историята”. Всички помним тази негова книга, помним и момента, когато излезе тя...

Вяра и разум в еврейската култура

В заглавието на моя доклад липсва думата общност. Разбира се това не е случайно. Лично аз намирам, че думата общност е крайно многозначна, когато става дума за еврейското население – и в България, и...

Християнство и съвременност. Една модерна хроника

Християнството в модерността е обект на много изследователски дейности. Съществуват различни школи и направления, които говорят за предизвикателствата пред християнина и за това каква трябва да бъде позицията на модерния човек към религиите изобщо.

Морал, разум и вяра в етическата философия на Имануел Кант

  В капиталния си труд “Критика на чистия разум” Имануел Кант твърди, че транценденталните идеи, като регулативни принципи на чистия спекулативен разум, са нещо по-отдалечено от обективната реалност, отколкото категориите, защото не може да...

За гражданското общество, толерантността и друговерието

(Относно възможността и необходимостта на една гражданска култура) Гражданското общество е сложен и многопланов феномен, поради което дефинирането му с окончателно и безспорно определение е невъзможно. Аз ще акцентирам върху онази негова страна или...

Неразвитостта на гражданското общество в България и слабостта на външната православна Църква

  Различието между "вътрешна" и "външна Църква" схващам така: вътрешната Църква не е скрита духовна общност, в която членуват напълно свободомислещи хора без вяра в нещо свято и божествено, нито пък е тайно общество...

Социология на проституцията

Проституцията от социологическа гледна точка е вид поведение, което се различава от другите по това, че собственото тяло се използва с комерсиална цел. Решението на човек да продава всеки ден тялото си води до...