Категория: Първи стъпки

Църквата, в която вярваме

  Проблемът за вярата не може да се нарече "стар" или "нов", подобно на самото ни битие, което – макар да се осъществява във времето – не се свързва с тези понятия. Той не...

За благодатта

Човекът е създаден по образа на Бога-Творец. В съществото на тварния човек няма нищо несътворено. Този тварен образ на Бога не може да е съпричастен на Божествената същност, но е надарен със способността да...

Божият зов

  Вярата – това е пътят, по който Бог и човек вървят един към друг. Първата крачка прави Бог, винаги и безусловно вярващ в човека. Той подава на човека някакъв знак, някакво предусещане за...

В притвора на храма

Тази книжка, която условно нарекохме „Кратко въведение в Православието” е обърната към възможно най-широк кръг читатели. Без да претендира за академична задълбоченост и изчерпателност, тя цели да даде първи, най-необходими знания за основните положе­ния...

Кръстът

Пилат, римският губернатор при когото завели арестувания, бичуван и заплюван, Христос, казва: “Този човек не е извършил никакво зло”. Но това предизвиква още по- силен възглас: ”Разпни Го! Разпни Го!” – иска тълпата.

Църковна йерархия

В Православната църква има три степени на свещенослужение: епископска, презвитерска (свещеническа) и дяконска. Духовенството се дели на черно (монашеско) и бяло духовенство (свещениците). Свещениците (бялото духовенство) задължително са женени, за да бъдат ръкоположени. Те...

И в един Господ, Иисус Христос…

Ние можем да кажем така: ако наричаме Бог съвършеното Битие, ако съвършенството ни е разкрито като Любов, ако “Бог е любов”, то тогава Бог не е самота, някакъв вечен Аз без вечно Ти. Не,...

За нуждата от църковен живот

Ти вярваш, че има само един Бог и добре правиш; и бесовете вярват и треперят. (Яков 2:19) – Аз съм вярващ. Вярвам в Бога. Но Църквата някак ме кара да се чувствам като сред...

Какво е това страст?

Какво е това страст? Страстта е духовно явление, което не се поддава докрай на рационално обяснение. Духовното е по-високо от душевното, но душевното също много често бива ирационално и затова при него не е...

Страхът Божи – какво означава това?

Забележително място в религиозността на много съвременни хора заема страхът от наказание. В съветските времена битуваше общото мнение, че християните вярват в Бога, за да не се мъчат в ада след смъртта си. Атеистичната...

Покаянието

Покаянието, според учението на Църквата, е възвръщане на кръщението, втора благодат, очистване на съвестта, обещание на Бога за нов живот, примирение с Бога чрез добри дела. Неразкаянието води към духовна смърт. За неразкаялите се...

Кръщението – влизане в Църквата

Христовата Църква е продължение на присъствието на Господа на земята. Знак за това, че човек е отдал себе си на Христос, посветил Му е живота си, от самото начало на християнската проповед било Кръщението.