Британската библиотека поправи грешката с Видинското четвероевангелиеБЛИЗКИ ТЕМИ: