Иконографията на Успение БогородичноМоже да харесате още...

1 Отговор

  1. архим. доц. д-р Павел Стефанов Георгиев каза:

    В римокатолическата Бавария Успение или, както тук се нарича, „Възнесение с тяло на небето“ на св. Богородица е тържествен официален празник. Всичко е затворено, освен църквите, които са претъпкани с вярващи. На празника има традиция да се благославят билки.

    Бегла е статията на Каварнос. Тя е гръцка, но е преведена от румънски на български. Авторът твърди, че епизодът с евреина Йефоний в композицията липсва във византийските изображения. Това не е вярно. Той се среща за първи път в църквата „Св. Безсребреници“ в Кастория (Костур) през ХІІ в.

    Неточен е преводът: „Иконата на Успение не се основава на писания…“ Ако се има предвид Свещ. Писание – не, но в писания като благочестивия апокриф Протоевангелие на Яков от ІІ век, приет от Църквата – да.