Свещ. Иван Карагеоргиев: Бог често преобръща плановете ни, за да ни даде нещо по-доброБЛИЗКИ ТЕМИ:

Споделете в социалните мрежи